Blog

restrukturyzacja plan

Niewykonanie planu restrukturyzacyjnego - konsekwencje dla przedsiębiorcy

Restrukturyzacja chroni przedsiębiorców przed upadłością i przywraca ich płynność finansową. Jest to długotrwały proces, w którym dochodzi do usprawniania funkcjonowania firmy. Wraz z wnioskiem o restrukturyzację dłużnik powinien wykonać plan restrukturyzacyjny, który jest kluczowym dokumentem w postępowaniu. To właśnie w nim zamieszcza się informacje dotyczące spłaty zobowiązań, przewidywanych zysków i strat w najbliższych latach, aktualną sytuację firmy czy analizę przyczyn kryzysu.

Czytaj więcej

biurowa praca

Kredyty frankowe

Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz sądy krajowe zgodnie stanęły po stronie frankowiczów w sporach z bankami. Umowy frankowe z uwagi na dowolność ustalania kursu franka szwajcarskiego przez Banki są sprzeczne z prawem. Dodatkowo banki nierzetelnie informowały klientów o ryzyku kursowym. Działania naszej kancelarii w tym argumentacja prawna przeciwko bankom nie opiera się tylko na abuzywności przepisów i braku rzetelnych informacji ze strony banków.

Czytaj więcej

optymalizacja

Optymalizacja podatkowa w praktyce: bezpieczne i legalne sposoby

Nikt z nas nie lubi płacić podatków, jednak to właśnie dzięki nim powstają nowe drogi, funkcjonują szkoły czy służba zdrowia. PIT to najważniejszy podatek spośród tych obowiązujących w Polsce. Są nim obłożone dochody osiągane przez osoby fizyczne niemające osobowości prawnej. Mowa tu o osobach pracujących na etacie, a także przedsiębiorcach, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Czytaj więcej

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa - wymogi formalne

Restrukturyzacja to nie tylko proces prawny, lecz także szereg czynności, które mają na celu optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa. Cała procedura restrukturyzacji rozpoczyna się od złożenia do właściwego sądu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Sądem restrukturyzacyjnym jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy, właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Wszelkie czynności sądowe w postępowaniu wykonuje sędzia-komisarz, z wyjątkiem czynności, dla których właściwy jest sąd. Przedsiębiorcy mogą optymalnie dobrać sobie tryb restrukturyzacji do typu prowadzonej działalności. Szybko otwarte postępowanie restrukturyzacyjne to dobra alternatywa dla ogłoszenia upadłości. Nad restrukturyzacją firmy warto się zastanowić w momencie, gdy inne sposoby jej ratowania zawiodły.

Czytaj więcej

puste miejsca przy biurkach po zwolnionych pracownikach

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - wskazówki dla dłużników

Restrukturyzacja to obok upadłości jedna z alternatyw na rozwiązanie problemów zadłużeniowych firm. Z restrukturyzacji korzysta większość przedsiębiorców zmagających się z częściową lub całkowitą utratą płynności finansowej. Zgodnie z art. 6 ustawy Prawo upadłościowe, postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje na to, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Czytaj więcej

wykresy

Po co optymalizować koszty w firmie?

Ciągle wzrastające koszty firmy, które wymykają się spod kontroli, mogą stanowić bardzo duże zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego niezwykle ważne jest, aby dążyć do jak największej kontroli nad kosztami, ich optymalizacji oraz restrukturyzacji. Optymalizacja kosztów zarówno w małym, jak i w dużym przedsiębiorstwie powinna być jednym z kluczowych elementów prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

rolnik na polu

Pomoc finansowa dla rolników na restrukturyzację gospodarstw

Restrukturyzacja gospodarstw w zakresie zadłużenia to procedura, która umożliwia rolnikom wyjście z kryzysu finansowego. Otrzymanie pożyczki na pokrycie długów stanowi szansę na uniknięcie egzekucji komorniczej oraz zachowanie majątku. Istnieją też przypadki, w których gospodarze mogą wszcząć sądowe postępowanie restrukturyzacyjne, aby zawrzeć porozumienie z wierzycielami. Który ze sposobów na oddłużanie sprawdzi się w Twojej sytuacji?

Czytaj więcej

oszczędzanie

Pomysły na oszczędności w firmie

Kontrola nad wydatkami pozwoli na optymalizację kosztów firmy. Dzięki optymalizacji będzie ona mogła zaoszczędzić i zyskać dodatkowe środki na rozwój lub zakup sprzętu. Co więcej, większa ilość gotówki w firmie pozwoli przedsiębiorcy zatrudnić dodatkowych pracowników, zainwestować w szkolenia rozwijające kadrę, zakupić nowoczesne maszyny lub sprzęt, czy więcej pieniędzy zainwestować w budżet reklamowy. Minimalizacja kosztów może odbywać się na wiele sposobów. Podpowiadamy, w jaki sposób można oszczędzać pieniądze w firmie!

Czytaj więcej

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc