Czy możliwe jest umorzenie kosztów komorniczych?

Na każdym etapie egzekucji dłużnik może skorzystać z różnych prawnych form obrony przed komornikiem. Nasz zespół oferuje pomoc prawną w zakresie obrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, zwanym również postępowaniem komorniczym. Jednym ze środków obrony dłużnika jest powództwo przeciwegzekucyjne, które dzieli się na powództwo opozycyjne (pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego) oraz powództwo ekscydencyjne (zwolnienie spod egzekucji). Nasi Klienci często nie mają specjalistycznej wiedzy odnośnie czynności, które mogą mieć miejsce w trakcie postępowania egzekucyjnego, dlatego pomoc naszego prawnika jest tutaj nieoceniona. Dzięki niemu będziesz również wiedzieć, kiedy i jak prawidłowo złożyć skargę na komornika, na przewlekłość postępowania komorniczego czy skargę na opis i oszacowanie nieruchomości.

 

wyliczenia


Zawieszenie egzekucji komorniczej

Postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone, np. gdy dłużnik osiągnął ugodę z wierzycielem, zagwarantował mu spłatę zadłużenia, czy otrzymał od niego odpowiednie zabezpieczenie. Zawieszenie egzekucji komorniczej wstrzymuje czynności wykonywane przez komornika, a na czas zawieszenia postępowania, zajęte składniki majątku dłużnika nie mogą zostać przekazane wierzycielowi. Dla wielu dłużników szansą na skuteczne oddłużenie komornicze staje się upadłość konsumencka. Jej ogłoszenie może dawać podstawę do zawieszenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa.

 


Jak umorzyć koszty komornicze?

Koszty komornicze to nic innego jak opłaty należne komornikowi za jego pracę, a także za wydatki poniesione podczas postępowania egzekucyjnego. Do kosztów komorniczych należą przede wszystkim wynagrodzenia dla tłumaczy i biegłych, koszty korespondencji, uzyskania dokumentów i informacji, a także opłaty za ogłoszenia, przejazdy samochodem czy innym środkiem transportu. Szybka reakcja doświadczonego prawnika może znacznie obniżyć koszty egzekucji lub je całkowicie umorzyć. Umorzenie kosztów komorniczych możliwe jest w tylko w niektórych sytuacjach. Zgodnie z art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Zatem o umorzenie kosztów komorniczych może starać się zarówno dłużnik, jak i wierzyciel, jeżeli wykażą w oświadczeniu, że znajduje się w trudnym położeniu, a jego sytuacja finansowa jest bardzo słaba. W przypadku zatajenia swoich zarobków i złożenia fałszywego oświadczenia o stanie majątkowym, komornik może cofnąć przyznane uprawnienie lub nałożyć grzywnę. Zatem koszty komornicze podlegają umorzeniu na przykład, gdy dłużnik wykaże, że jego sytuacja finansowa jest bardzo słaba, lub gdy za umorzeniem kosztów przemawia ważny interes publiczny.

 

Oddłużenia komornicze

Aby wyjść z zadłużenia i poprawić swoją sytuację finansową wystarczy skontaktować się z naszą kancelarią osobiście, mailowo lub telefonicznie. Do naszych klientów kierujemy usługę oddłużania komorniczego, której celem jest spłata należności, zmiana terminu spłaty długów, oddłużanie kredytów i finalnie zmniejszenie długu znajdującego się pod zajęciem komorniczym. W ramach oddłużeń wykonujemy dokładną analizę kondycji firmy i plan działania. Służymy pomocą i doradztwem zarówno osobom fizycznym, jak i właścicielom firm w całym procesie oddłużania komorniczego. W ramach tej usługi prowadzimy skuteczne negocjacje i ustalamy korzystne warunki spłaty zobowiązań finansowych. Oferujemy nie tylko pomoc doraźną, ale również długoterminową. Proces wyjścia z długów wcale nie jest taki łatwy, jednak my jesteśmy w tym specjalistami. Zapraszamy do kontaktu!

 


Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc