Obrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

 

Na każdym etapie egzekucji dłużnik może skorzystać z różnych prawnych form obrony przed komornikiem. Nasz zespół oferuje pomoc prawną w zakresie obrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, zwanym również postępowaniem komorniczym. Jednym ze środków obrony dłużnika jest powództwo przeciwegzekucyjne, które dzieli się na powództwo opozycyjne (pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego) oraz powództwo ekscydencyjne (zwolnienie spod egzekucji). Nasi Klienci często nie mają specjalistycznej wiedzy odnośnie czynności, które mogą mieć miejsce w trakcie postępowania egzekucyjnego, dlatego pomoc naszego prawnika jest tutaj nieoceniona. Dzięki niemu będziesz również wiedzieć, kiedy i jak prawidłowo złożyć skargę na komornika, na przewlekłość postępowania komorniczego czy skargę na opis i oszacowanie nieruchomości.

 

wyliczenia


Zawieszenie egzekucji komorniczej

Postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone, np. gdy dłużnik osiągnął ugodę z wierzycielem, zagwarantował mu spłatę zadłużenia, czy otrzymał od niego odpowiednie zabezpieczenie. Zawieszenie egzekucji komorniczej wstrzymuje czynności wykonywane przez komornika, a na czas zawieszenia postępowania, zajęte składniki majątku dłużnika nie mogą zostać przekazane wierzycielowi. Dla wielu dłużników szansą na skuteczne oddłużenie komornicze staje się upadłość konsumencka. Jej ogłoszenie może dawać podstawę do zawieszenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa.

 


Jak umorzyć koszty komornicze?

Koszty komornicze to nic innego jak opłaty należne komornikowi za jego pracę, a także za wydatki poniesione podczas postępowania egzekucyjnego. Szybka reakcja doświadczonego prawnika może znacznie obniżyć koszty egzekucji lub je całkowicie umorzyć. Zgodnie z art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

 


Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc