Restrukturyzacja sądowa

Dla wielu firm utrzymanie płynności finansowej, szczególnie w czasach kryzysu jest trudne, dlatego bardzo ważne jest, aby jak najszybciej podjąć odpowiednie działania prawne. Zamiast ogłaszać upadłość, zdecyduj się na restrukturyzację firmy w Łodzi! Dzięki odpowiednio wdrożonym działaniom poprawiającym wydajność i efektywność, Twoja firma ma dużą szansę na przetrwanie, a nawet na powrót do sprawnego funkcjonowania.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne reguluje:

  • zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu;
  • przeprowadzanie działań sanacyjnych.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji firmy w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Uniknięcie ogłoszenia upadłości wiąże się z analizą stanu finansowego przedsiębiorstwa, znalezieniem przyczyn kryzysu ekonomicznego oraz ich eliminacją.

Bardzo ważna jest również poprawa relacji z wierzycielami oraz kontrahentami, dlatego kancelaria w pierwszej kolejności koncentruje się na negocjacjach polubownych celem uniknięcia restrukturyzacji sądowej czy upadłości. Zapewnia to redukcję kosztów po stronie klientów i przede wszystkim szybkie zakończenie negocjacji bez udziału sądów i innych organów. Znajomość procedur i działalności banków oraz innych instytucji finansowych przez pracowników kancelarii pozwala na skuteczne zawieranie porozumień na etapie przedsądowym.

Restrukturyzacja sądowa często wymaga uczestnictwa wierzycieli w postępowaniu. Tym samym nie mogą oni prowadzić działań sądowych i egzekucyjnych przeciwko przedsiębiorcy. Restrukturyzacja pozwoli Ci zyskać cenny czas na wprowadzenie w życie odpowiednich działań naprawczych. Co więcej, da możliwość na szybsze porozumienie się z wierzycielami.

 

Rozmowy firmowe przy stole


Obsługa restrukturyzacyjna – Łódź

Nie radzisz sobie z terminową spłatą swoich zobowiązań? Restrukturyzacja długów pozwoli Ci uchronić się przed upadłością. Dobrze opracowany plan obsługi restrukturyzacyjnej to podstawa każdego postępowania, które ma na celu wyciągnięcie dłużnika z kłopotów. Skorzystanie z usług restrukturyzacyjnych w naszej kancelarii w Łodzi gwarantuje Ci, że nie przeoczysz żadnej z istotnych informacji, którą powinieneś podać we wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Wniosek taki należy złożyć już w momencie, gdy zauważysz pierwsze finansowe problemy, wówczas skuteczność jest dużo większa.

Kancelaria Burkot Legal świadczy usługi restrukturyzacyjne korzystając z procedur regulowanych przez prawo restrukturyzacyjne, tj.:

• możliwości wstrzymania postępowań egzekucyjnych czy uchylenia zajęcia rachunku bankowego,
• możliwości wprowadzenia zmian w zakresie działania i organizacji przedsiębiorstwa, odbudowania zaufania u kontrahentów i poprawę relacji, 
• możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania w ramach tzw. pomocy publicznej.

Obsługa restrukturyzacyjna w Łodzi kierowana jest do przedsiębiorców, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek handlowych oraz spółek partnerskich. Na restrukturyzacje najczęściej decydują się firmy, dla których niewypłacalność jest realnym zagrożeniem, które zmagają się z egzekucją komorniczą oraz firmy, które odczuwają przejściowe problemy. Im szybciej zdecydujesz się na współpracę z naszą kancelarią, tym większe będą Twoje szanse na odzyskanie płynności finansowej. Skontaktuj się z naszymi specjalistami osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.

Zobacz również: Negocjacje umów restrukturyzacyjnych

 


Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc