Nasze sprawy

Prawnicy kancelarii Burkot Legal na co dzień z sukcesami uczestniczą w złożonych projektach prawniczych reprezentując interesy naszych klientów. Poznaj wybrane z nich.

Unieważnienie kredytu frankowego

Unieważnienie kredytu frankowego

W dniu 10.05.2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie pod sygnaturą akt XXVIII C 10958/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 109.480,65 zł oraz 7.016,71 chf wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty ponad 134.123,87 zł a kredyt został anulowany!

Unieważnienie kredytu frankowego

Unieważnienie kredytu frankowego

W dniu 24.04.2023 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie pod sygnaturą akt t I ACa 595/22 oddalił apelację banku od wyroku oddalającego powództwo o zapłatę Banku przeciwko kredytobiorcy. Tym samym kredytobiorcy nie muszą spłacać kredytu w kwocie ponad 550 000 zł.

Unieważnienie kredytu frankowego

Unieważnienie kredytu frankowego

W dniu 19.04.2023 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi w sprawie pod sygnaturą akt VIII C 572/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 44.500,00 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 61.440,99 zł a kredyt został anulowany!

wierzowiec

Unieważnienie kredytu frankowego

W dniu 23.03.2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie pod sygnaturą akt XXVIII C 3381/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 78.497,05 zł oraz 32.789,24 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 234.654,22 zł a kredyt został anulowany!

Ogłoszenie upadłości wraz z zatwierdzeniem warunków sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie upadłości wraz z zatwierdzeniem warunków sprzedaży nieruchomości

W dniu 12.03.2023 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie od sygnaturą LD1M/GUp/7/2023 ogłosił upadłość klienta kancelarii. Jednocześnie Sąd zatwierdził warunki sprzedaży nieruchomości klienta kancelarii na rzecz wskazanego nabywcy. Pozwoliło to na przyspieszenie postępowania upadłościowego i zmniejszenie kosztów postępowania oraz uzyskanie rynkowej ceny sprzedaży. Dodatkowo klient kancelarii otrzymał na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kwotę 40 800 zł. Wartość umorzonych zobowiązań klienta kancelarii wynosi kwotę ponad 1,5 mln

papiery

Unieważnienie kredytu frankowego

W dniu 02.03.2023 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie pod sygnaturą akt I C 772/22 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 179.347,72 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 210.234,42 zł a kredyt został anulowany!

podpis

Unieważnienie kredytu frankowego

W dniu 02.03.2023 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie pod sygnaturą akt I C 772/22 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 393.327,90 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 415.778,72 zł a kredyt został anulowany!

młotek

Unieważnienie kredytu frankowego

W dniu 24.02.2023 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie pod sygnaturą akt I C 269/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 179.347,72 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 182.546,32 zł a kredyt został anulowany!

Zawarcie układu w przyspieszonym postępowaniu

Zawarcie układu w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki z branży meblarskiej

W dniu 17.01.2023 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie pod sygnaturą LD1M/GRp/1/2022 zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli. Dzięki porozumieniu z wierzycielami kilkumilionowe zadłużenie zostało rozłożone na raty a odsetki za opóźnienie zostały umorzone. Dzięki porozumieniu z wierzycielami spółka odzyskała płynność finansową i została zapewniona możliwość kontynuowania działalności gospodarczej.

kredyt frankowy

Unieważnienie kredytu frankowego

W dniu 21.12.2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie pod sygnaturą XXVIII C 7207/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 3.479,84 chf wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 327.188,42 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc