Stała obsługa prawna – Łódź

Oferta stałej obsługi prawnej firm w Łodzi skierowana jest do osób, które w związku z prowadzoną przez siebie działalnością potrzebują częstego wsparcia kancelarii. Usługa ta jest dużo korzystniejsza niż incydentalne korzystanie z porad prawnych. Polega ona głównie na konsultacjach, udzielaniu porad, wyjaśnieniach interpretacyjnych i wydawaniu opinii prawnych. Wiele firm potrzebuje częstej pomocy prawników, a stała obsługa prawna ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochronę prawną interesów naszych Klientów. Jest to tańsza alternatywa dla zatrudniania prawnika na pełen etat, która pozwala w elastyczny sposób uzyskać potrzebne usługi prawne.

Stała obsługa prawna pozwoli znacznie lepiej zaplanować budżet firmy oraz da gwarancję uzyskania pomocy w sytuacji, gdy jej najbardziej potrzebujesz. Co więcej, prawnicy kancelarii świadczący stałą obsługę dla Twojej firmy będą dobrze znali jej sytuację faktyczną i prawną, a co za tym idzie – potrafili szybciej zadziałać w danej sytuacji. Ze stałej obsługi prawnej korzystają najczęściej przedsiębiorcy. To właśnie oni na każdym etapie prowadzonej działalności często potrzebują szybkiej i fachowej pomocy.

 

Rozmowa z prawnikiem

 

Zakres stałej obsługi prawnej firm

W ramach stałej obsługi prawnej w naszej kancelarii w Łodzi świadczymy bieżącą pomoc prawną w zakresie wszelkich zagadnień związanych z prowadzeniem firmy. Zakres obsługi prawnej zawsze dobieramy indywidualnie do każdego Klienta, aby zapewnić mu najlepsze wsparcie. Do najczęstszych działań w tym zakresie należą:

  • rozwiązywanie bieżących problemów prawnych,
  • windykacja wierzytelności,
  • analiza i negocjowanie umów, np. analiza umowy kredytowej,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów,
  • doradztwo w sprawie procesów sądowych,
  • prawo pracy.

Kancelaria rozpoczynając współpracę z danym Klientem zaczyna od audytu prawnego, finansowego i rachunkowego. Powyższe audyty pozwalają na zdefiniowanie ryzyka prawnego związanego z funkcjonowaniem firmy celem zapewnienia bezpieczeństwa prawnego. Pozwalają też na wdrożenie procesów optymalizacyjnych i redukcję dotychczasowych kosztów funkcjonowania firmy.

Stała obsługa prawna przeznaczona jest dla:

  • klientów indywidualnych (osób prywatnych),
  • mikro przedsiębiorców, np. jednoosobowe działalności gospodarcze, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe,
  • małych i średnich firm, tj.: spółki cywilne, spółki prawa handlowego, spółka jawna, partnerska, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjna,
  • dużych firm i instytucji.

Skontaktuj się z naszą kancelarią w Łodzi! Wspomożemy Cię w odnalezieniu się w gąszczu przepisów i zarządzaniu firmą zgodnie z obowiązującymi normami.

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc