Negocjacje umów restrukturyzacyjnych

Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu polepszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i wyprowadzenie go z zadłużenia. Negocjacje umów restrukturyzacyjnych to dobry instrument współpracy w przypadku, gdy intencją obu stron jest uczciwa i przejrzysta restrukturyzacja zobowiązań dłużnika przy zachowaniu jego przedsiębiorstwa. Pomocnym narzędziem służącym uregulowaniu stosunków z wierzycielami jest umowa o zawieszeniu dochodzenia roszczeń, tzw. standstill agreement. W tego rodzaju umowie dłużnik oferuje wierzycielowi, za pomocą różnego rodzaju instrumentów wpływ na proces restrukturyzacji. Tym samym uzyskuje gwarancję wstrzymania windykacji zobowiązań.

 

Negocjacje z wierzycielami

Prawo restrukturyzacyjne zakłada pierwszeństwo postępowania restrukturyzacyjnego nad upadłością. Reguluje zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu. Negocjacje z wierzycielami prowadzone przez profesjonalnego negocjatora restrukturyzacyjnego oraz negocjacje umów restrukturyzacyjnych to dobry sposób na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika, dlatego kancelaria w pierwszej kolejności koncentruje się na negocjacjach polubownych. Zapewnia to redukcję kosztów po stronie klientów i szybkie zakończenie negocjacji bez udziału sądów.

Dłużnicy będący w kłopotach finansowych niestety zbyt późno zgłaszają się do prawników o pomoc. Tymczasem szybko otwarte postępowanie restrukturyzacyjne i pomoc negocjatora pozwoli uporządkować sytuację finansową i powrócić do sprawnej działalności. Prawo restrukturyzacyjne daje dłużnikom bardzo przydatne narzędzia pomagające w negocjacjach z wierzycielami. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieją tak korzystne rozwiązania. Bardzo często dowiadują się o nich zbyt późno, gdy szanse na uzdrowienie sytuacji są mało realne. Warto pamiętać, że postępowanie restrukturyzacyjne ma największe szanse na powodzenie, gdy dłużnik jak najszybciej zgłosi się o pomoc do doświadczonego negocjatora restrukturyzacyjnego. To właśnie on udziela wsparcia merytorycznego, ma obszerną wiedzę z zakresu prawa bankowego, procedur i działalności banków oraz duże umiejętności negocjacyjne, co pozwala na skuteczne zawieranie porozumień na etapie przedsądowym. Jeżeli chcesz powierzyć swoje sprawy profesjonalistom, skontaktuj się z naszą kancelarią osobiście, telefonicznie lub mailowo.

 


Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc