Powództwo opozycyjne Łódź

Powództwo opozycyjne nazywane jest także powództwem o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Jest to merytoryczny środek obrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Powództwo opozycyjne może być wytoczone w każdym czasie, aż do dokonania egzekucji z majątku. Nie jest natomiast możliwe wytoczenie powództwa przed nadaniem klauzuli wykonalności. Wniesienie powództwa opozycyjnego wszczyna postępowanie rozpoznawcze w trybie procesowym. Bardzo ważne jest, aby w pozwie podać wszystkie zarzuty uzasadniające pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego oraz wartość przedmiotu sporu. Warto w takiej sytuacji sięgnąć po pomoc naszych doświadczonych prawników, którzy sporządzą poprawny pozew pod względem formalnym i prawnym.

 

Kto może wystąpić z powództwem opozycyjnym?

Jak już wspomniano wyżej, powództwo opozycyjne jest merytorycznym środkiem obrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Zatem może z nim wystąpić dłużnik wymieniony w treści tytułu wykonawczego. Co więcej, może on żądać pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w całości lub części. Istnieje także możliwość ograniczenia jego wykonalności. Wniesienie powództwa opozycyjnego w Łodzi jest możliwe również przez kuratora dłużnika, jego spadkobierców, kuratora spadku, małżonka dłużnika czy prokuratora.

Powództwo opozycyjne wytacza się przeciwko wierzycielowi. Jeżeli jest ich kilku, wówczas powództwo powinno być wytoczone przeciwko wszystkim wierzycielom, którym przysługują uprawnienia z tytułu wykonawczego. Powództwo opozycyjne nie jest ograniczone ścisłym terminem. Jednak nie oznacza to, że dłużnik może z nim wystąpić w dowolnym czasie. Powództwo takie może wytoczyć tylko do czasu, gdy wobec dłużnika toczy się egzekucja. W innym przypadku powództwo zostanie oddalone.

Pozew warto złożyć do sądu w momencie, gdy tytułowi egzekucyjnemu nadano już klauzulę wykonalności. Nasi specjaliści z pewnością pomogą Ci sporządzić taki pozew oraz wystąpią w sądzie w roli pełnomocnika.

 

Kto może wystąpić z powództwem opozycyjnym?

Jak już wspomniano wyżej, powództwo opozycyjne jest merytorycznym środkiem obrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Zatem może z nim wystąpić dłużnik wymieniony w treści tytułu wykonawczego. Co więcej, może on żądać pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w całości lub części. Istnieje także możliwość ograniczenia jego wykonalności. Wniesienie powództwa opozycyjnego w Łodzi jest możliwe również przez kuratora dłużnika, jego spadkobierców, kuratora spadku, małżonka dłużnika czy prokuratora.

Powództwo opozycyjne wytacza się przeciwko wierzycielowi. Jeżeli jest ich kilku, wówczas powództwo powinno być wytoczone przeciwko wszystkim wierzycielom, którym przysługują uprawnienia z tytułu wykonawczego. Powództwo opozycyjne nie jest ograniczone ścisłym terminem. Jednak nie oznacza to, że dłużnik może z nim wystąpić w dowolnym czasie. Powództwo takie może wytoczyć tylko do czasu, gdy wobec dłużnika toczy się egzekucja. W innym przypadku powództwo zostanie oddalone.

Pozew warto złożyć do sądu w momencie, gdy tytułowi egzekucyjnemu nadano już klauzulę wykonalności. Nasi specjaliści z pewnością pomogą Ci sporządzić taki pozew oraz wystąpią w sądzie w roli pełnomocnika.

 

W jakich sytuacjach można wystąpić z powództwem opozycyjnym?

Art. 840 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego ogranicza możliwość wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego do ściśle określonych sytuacji. Oznacza to, że dłużnik może żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, gdy:

  • przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności,
  • po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane,
  • małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 k.p.c., wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi się nie należy.

Pomagamy Klientom, przeciwko którym niesłusznie skierowano postępowanie komornicze. Występujemy w sądzie jako pełnomocnicy, kontaktujemy się z komornikami i sądami, prowadzimy negocjacje z wierzycielami i sporządzamy pozwy. Zapraszamy do kontaktu osobistego, mailowego lub telefonicznego.

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc