Anulowanie WIBOR z umowy kredytowej

Wysokość rat kredytu warunkuje kilka czynników, a jednym z najważniejszych jest WIBOR. W ostatnich latach coraz częściej podnoszone są głosy, że wskaźnik WIBOR jest wartością w praktyce nieuzasadnioną, nie mającą żadnego przełożenia na rzeczywiste koszty banków, a jedynie obciążająca nadmiernie kredytobiorców. Na szczęście istnieje możliwość anulowania WIBOR z umowy kredytowej – możemy pomóc Ci osiągnąć ten cel.

 

Na czym polega problem z WIBOR?

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offfered Rate to referencyjna wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Stanowi on, wraz z ustalaną indywidualnie marżą, główny składnik oprocentowania kredytu – krótko mówiąc, im wyższy WIBOR, tym wyższe są raty kredytowe.

Problem z WIBOR tkwi przede wszystkim w sposobie określania jego wysokości. W trakcie tzw. fixingów przpeorwadzanych każdego dnia roboczego największe spośród operujących w Polsce banków ogłaszają po jakich oprocentowaniu i na jakich warunkach są skłonne pożyczać sobie nawzajem pieniądze. Z podanych stawek następnie wyciągana jest średnia arytmetyczna, na podstawie której ustalana jest wysokość oprocentowania kredytów. Krótko mówiąc – wartość WIBOR oparta jest wyłącznie na deklaracjach, które niekoniecznie mają jakiekolwiek uzasadnienie w realnych warunkach gospodarczych. Tym samym kredytobiorcy mogą łatwo stać się ofiarami nieodpowiedzialnej polityki banków – szczególnie widoczne stało się to w dobie kryzysu gospodarczego po zakończonej pandemii i gwałtownego podnoszenia stóp procentowych przez NBP.

 

W jaki sposób możliwa jest rezygnacja z WIBOR?

Rezygnacja z WIBOR jest możliwa tylko w określonych sytuacjach i terminach. WIBOR to wskaźnik odsetek stosowany w umowach kredytowych oraz innych instrumentach finansowych, który odzwierciedla koszt pozyskania środków przez banki na rynku międzybankowym. W przypadku chęci rezygnacji z WIBOR, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów, m.in. na swoją umowę kredytową. Rezygnacja z WIBOR będzie możliwa tylko, jeśli w podpisanej umowie kredytowej jest opcja zmiany wskaźnika odsetek. W przypadku braku takiej możliwości, rezygnacja z WIBOR może być trudna do zrealizowania.

Jeśli umowa kredytowa dopuszcza możliwość zmiany wskaźnika odsetek, warto podjąć próbę negocjacji z bankiem. Można zaproponować zastąpienie WIBOR innym wskaźnikiem lub ustalenie stałej stopy procentowej. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że bank nie jest zobowiązany do przyjęcia takiej propozycji i że może się to dla nas wiązać z dodatkowymi kosztami.

 

Jak możemy Ci pomóc?

Jesteśmy kancelarią specjalizującą się w prawie bankowym i na co dzień zajmujemy się sprawami klientów banków dążących do anulowania klauzuli WIBOR-owej w umowach kredytowych. Na oprocentowanie kredytu po „odwiborowaniu” składa się wyłącznie marża banku.

Nasze działania obejmują między innymi:

  • doradztwo prawne – po przeanalizowaniu dostępnej dokumentacji proponujemy możliwe rozwiązania sprawy,
  • przygotowanie wszelkiego rodzaju dokumentów, wniosków, pozwów sądowych – zgodnych z obowiązującymi procedurami,
  • negocjacje zadłużeń – w Twoim imieniu podejmiemy się rozmów mających na celu przedsądowe rozwiązania sprawy,
  • reprezentacja przed sądem – w sytuacji, kiedy negocjacje nie przyniosą rezultatu, przedstawiamy Twoją sprawę przed sądem.

Każdą sprawę traktujemy w sposób indywidualny i zawsze dokładamy wszelkich starań, by zakończyć ją na korzyść naszego Klienta.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Oprocentowanie kredytu według WIBOR jest powszechnie stosowaną praktyką, która już od lat jest tematem debat. Nie ulega bowiem wątpliwości, że poprzez sposób jego ustalania WIBOR dostarcza bankom bardzo dużych zysków, będąc jednocześnie nadmiernym i nieuzasadnionym kosztem dla kredytobiorcy, którzy nie są w stanie przewidzieć zmian sytuacji gospodarczej. Na szczęście klienci nie są całkiem bezbronni w walce o swoje prawa. Decydując się na skorzystanie z naszych usług znacznie zwiększasz swoje szanse na usunięcie niekorzystnej dla Ciebie klauzuli WIBOR-owej, co skutkuje znacznym obniżeniem przyszłych rat kredytu. Poprawiasz tym samym swoje bezpieczeństwa finansowe i odzyskujesz spokój i komfort codziennego życia. Powierz nam swoją sprawę, zyskaj pieniądze i oszczędzaj cenny czas!

 

Aneksy do umów kredytów hipotecznych WIBOR

Aneksy do umów kredytów hipotecznych WIBOR są to dokumenty, które wprowadzają zmiany do pierwotnej umowy kredytowej opartej na WIBOR, czyli na wskaźniku odsetek, który odzwierciedla koszt pozyskania krótkoterminowego finansowania przez banki na rynku międzybankowym. W praktyce, aneksy do umów kredytowych są stosowane w celu wprowadzenia zmian w warunkach kredytu, takich jak oprocentowanie, okres kredytowania czy sposób spłaty zadłużenia.

Jednym z powodów wprowadzania aneksów do umów kredytowych WIBOR może być zmiana sytuacji ekonomicznej kraju, która wpływa na wysokość stóp procentowych. W przypadku wzrostu stóp procentowych, banki mogą chcieć zaktualizować oprocentowanie kredytów hipotecznych, aby dostosować je do nowej sytuacji rynkowej. Aneks do umowy pozwala na dokonanie takiej zmiany bez konieczności zawierania nowej umowy kredytowej.

Innym powodem wprowadzania aneksów może być zmiana sytuacji finansowej klienta. Jeżeli klient poprawi swoją zdolność kredytową, może ubiegać się o lepsze warunki kredytu, takie jak niższe oprocentowanie czy dłuższy okres kredytowania.

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc