Upadłość - wsparcie radcy prawnego

Nasi radcowie prawni zajmują się obsługą postępowań upadłościowych w Łodzi. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Mają oni bardzo bogate doświadczenie w pracy z Klientami znajdującymi się w kryzysowej sytuacji finansowej. Telefon do radcy prawnego od upadłości w Łodzi nie jest łatwym zadaniem, gdyż każdemu z nas trudno jest się przyznać do porażki, którą są w tym wypadku problemy finansowe. Pamiętaj jednak, że najtrudniejszy jest pierwszy krok! Zaufaj nam, a my przeprowadzimy Cię przez skomplikowane postępowanie upadłościowe i pomożemy Ci zacząć wszystko od nowa!

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe reguluje: 

 • zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami; 
 • zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej; 
 • skutki ogłoszenia upadłości; 
 • zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną.

Nasza kancelaria prowadzi sprawy dotyczące upadłości podmiotów gospodarczych oraz konsumentów. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych oraz wspólników spółki partnerskiej. Oferujemy kompleksową obsługę prawną dłużników - począwszy od doradztwa i przygotowania wniosku o upadłość, poprzez reprezentację przed sądem upadłościowym oraz syndykiem. Nadzorujemy całe postępowanie upadłościowe i reprezentujemy interesy Klientów, tak aby plan oddłużeniowy był jak najbardziej dla nich korzystny.

 

Wniosek o bankructwo

 

Pomoc prawnika przy upadłościach konsumentów

Upadłość konsumencka to proces prawny, który pozwala osobom fizycznym, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, na oddłużenie się i rozwiązanie problemów finansowych. W Polsce instytucja ta jest coraz bardziej popularna, a prawnicy odgrywają kluczową rolę w jej realizacji. Zakres działania prawnika w sprawach upadłości konsumenckiej obejmuje kilka istotnych aspektów.

Po pierwsze, prawnik udziela porad prawnych związanych z upadłością konsumencką. Osoba zmagająca się z problemami finansowymi może nie wiedzieć, czy kwalifikuje się do ogłoszenia upadłości lub jakie są konsekwencje takiego rozwiązania. W takim przypadku prawnik może wyjaśnić kwestie prawne, ocenić sytuację finansową klienta i doradzić, czy upadłość konsumencka jest odpowiednim rozwiązaniem.

Kolejnym etapem jest przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Prawnicy pomagają w zebraniu niezbędnych dokumentów, takich jak wykaz długów, majątku oraz dochodów. Wnioskodawca musi również przedstawić plan spłaty długów, który zostanie oceniony przez sąd.

W trakcie postępowania upadłościowego prawnik reprezentuje klienta przed sądem. Obejmuje to uczestnictwo w posiedzeniach sądowych, negocjowanie z wierzycielami oraz przedstawianie argumentów na rzecz klienta.

 

Upadłość przedsiębiorcy – Łódź

Cała procedura upadłościowa rozpoczyna się od złożenia wniosku o upadłość gospodarczą. W przygotowaniu takiego wniosku wraz z uzasadnieniem mogą pomóc doświadczeni prawnicy z naszej kancelarii. Upadłość przedsiębiorcy w Łodzi może zostać ogłoszona w wyniku postępowania, które prowadzone jest w dwóch trybach, tj.:

 • likwidacyjnym,
 • układowym.

 

Kancelaria prawa upadłościowego

Kancelaria prawa upadłościowego to specjalistyczna jednostka świadcząca usługi prawne związane z procesem upadłości oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. Działalność kancelarii prawa upadłościowego koncentruje się na obszarze prawa gospodarczego, cywilnego oraz upadłościowego, a jej głównym celem jest pomoc podmiotom gospodarczym w trudnych sytuacjach finansowych.

Wśród usług oferowanych przez kancelarię prawa upadłościowego można wymienić doradztwo prawne, przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, opracowywanie planów restrukturyzacji oraz reprezentacja klientów przed sądami i innymi instytucjami. Jako kancelaria prawa upadłościowego współpracujemy zarówno z dłużnikami, jak i z wierzycielami, pomagając im w dochodzeniu swoich roszczeń oraz w negocjacjach porozumień.

W postępowaniu likwidacyjnym majątek przedsiębiorcy zostaje wyprzedany przez syndyka, a z uzyskanych środków pokrywana jest część zobowiązań wobec wierzycieli, która nie została umorzona przez sąd. Natomiast w przypadku postępowania układowego istnieje możliwość zawarcia porozumienia między stronami. Dzięki temu przedsiębiorstwo może przetrwać i zachować majątek. Jest to dużo korzystniejszy wybór dla większych firm.

 

Upadłość konsumencka

Nasi radcowie prawni oferują kompleksowe usługi prawne dla osób fizycznych, rozważających lub w pełni zdecydowanych na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie masz środków na regularną spłatę swoich zobowiązań (co najmniej od 3 miesięcy) to ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie realną szansą na rozwiązanie Twoich problemów finansowych. Obecne przepisy prawne umożliwiają ogłoszenie upadłości przez praktycznie każdą osobę fizyczną. W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej sąd może - poza pewnymi wyjątkami - umorzyć zobowiązania dłużnika. W tym celu dłużnik musi wykonać plan spłaty wierzycieli. Jeżeli sytuacja upadłego wskazuje, że trwale nie jest on w stanie dokonać jakichkolwiek spłat, sąd może umorzyć dług bez przygotowania planu spłaty wierzycieli. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, może ona wykreślić swoją firmę z CEIDG, aby uzyskać konsumencką zdolność upadłościową.

Pamiętaj, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej to nie tylko rozłożenie długu na raty, możliwość jego częściowego lub całkowitego umorzenia i ochrona majątku przed całkowitą utratą, ale przede wszystkim komfort psychiczny! Skontaktuj się z nami i uzyskaj płynność finansową!

 

Kiedy warto skorzystać z postępowania upadłościowego?

Postępowanie upadłościowe to rozwiązanie, z którego mogą korzystać osoby prawne (przedsiębiorstwa, fundacje, instytucje) oraz fizyczne, które z różnych przyczyn nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych. Warto zdecydować się na tę sytuację m.in.:

 • gdy utrata zdolności do spłacenia długu nastąpiła w wyniku nieprzewidzianych okoliczności – np. nagłej, poważnej choroby, pogorszenia sytuacji rodzinnej, utraty pracy,
 • gdy utrata zdolności nastąpiła w wyniku własnego zaniedbania – obowiązujące przepisy dają dłużnikom taką możliwość
 • gdy dłużnik doświadcza nękania przez wierzycieli bądź zaniechań ze strony komornika,
 • gdy istnieje uzasadniona obawa, że spłata zadłużenia będzie związana z utratą majątku,

W wyniku prawidłowo poprowadzonego postępowania upadłościowego w Łodzi dług może zostać znacznie zredukowany lub nawet całkowicie umorzony. Dodatkowo dłużnik zostaje wykreślony z rejestru dłużników, co umożliwia mu ponowne zaciągnięcie zobowiązań finansowych, np. kredytu lub leasingu.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy kancelarii prawa upadłościowego?

Jesteśmy doradcami restrukturyzacyjnymi z dużym doświadczeniem w prowadzeniu postępować z zakresu upadłości – przez lata naszej działalności pomogliśmy już setkom przedsiębiorców i zwykłych obywateli, którzy z różnych powodów popadli w zbyt duże długi. Pomożemy również Tobie! Decydują się nasze usługi możesz mieć pewność, że:

 • toczące się postępowanie upadłościowe zakończy się z największą możliwą korzyścią,
 • wszelkie formalności związane z postępowanie zostaną przygotowane w sposób rzetelny i zgodny z przepisami,
 • uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne w Twojej sprawie,
 • zyskasz korzystną pozycję podczas rozpraw sądowych i negocjacji,
 • ochronisz swój majątek przed nieuczciwością wierzycieli oraz nie profesjonalizmem komornika,

Innymi słowy – oszczędzasz pieniądze i czas, a także zyskujesz poczucie spokoju i bezpieczeństwa.

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc