Upadłość - wsparcie radcy prawnego

Nasi radcowie prawni zajmują się obsługą postępowań upadłościowych w Łodzi. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Mają oni bardzo bogate doświadczenie w pracy z Klientami znajdującymi się w kryzysowej sytuacji finansowej. Telefon do radcy prawnego od upadłości w Łodzi nie jest łatwym zadaniem, gdyż każdemu z nas trudno jest się przyznać do porażki, którą są w tym wypadku problemy finansowe. Pamiętaj jednak, że najtrudniejszy jest pierwszy krok! Zaufaj nam, a my przeprowadzimy Cię przez skomplikowane postępowanie upadłościowe i pomożemy Ci zacząć wszystko od nowa!

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe reguluje: 

  • zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami; 
  • zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej; 
  • skutki ogłoszenia upadłości; 
  • zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną.

Nasza kancelaria prowadzi sprawy dotyczące upadłości podmiotów gospodarczych oraz konsumentów. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych oraz wspólników spółki partnerskiej. Oferujemy kompleksową obsługę prawną dłużników - począwszy od doradztwa i przygotowania wniosku o upadłość, poprzez reprezentację przed sądem upadłościowym oraz syndykiem. Nadzorujemy całe postępowanie upadłościowe i reprezentujemy interesy Klientów, tak aby plan oddłużeniowy był jak najbardziej dla nich korzystny.

 

Wniosek o bankructwo

 


Upadłość przedsiębiorcy – Łódź

Cała procedura upadłościowa rozpoczyna się od złożenia wniosku o upadłość gospodarczą. W przygotowaniu takiego wniosku wraz z uzasadnieniem mogą pomóc doświadczeni prawnicy z naszej kancelarii. Upadłość przedsiębiorcy w Łodzi może zostać ogłoszona w wyniku postępowania, które prowadzone jest w dwóch trybach, tj.:

  • likwidacyjnym,
  • układowym.

W postępowaniu likwidacyjnym majątek przedsiębiorcy zostaje wyprzedany przez syndyka, a z uzyskanych środków pokrywana jest część zobowiązań wobec wierzycieli, która nie została umorzona przez sąd. Natomiast w przypadku postępowania układowego istnieje możliwość zawarcia porozumienia między stronami. Dzięki temu przedsiębiorstwo może przetrwać i zachować majątek. Jest to dużo korzystniejszy wybór dla większych firm.

 


Upadłość konsumencka

Nasi radcowie prawni oferują kompleksowe usługi prawne dla osób fizycznych, rozważających lub w pełni zdecydowanych na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie masz środków na regularną spłatę swoich zobowiązań (co najmniej od 3 miesięcy) to ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie realną szansą na rozwiązanie Twoich problemów finansowych. Obecne przepisy prawne umożliwiają ogłoszenie upadłości przez praktycznie każdą osobę fizyczną. W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej sąd może - poza pewnymi wyjątkami - umorzyć zobowiązania dłużnika. W tym celu dłużnik musi wykonać plan spłaty wierzycieli. Jeżeli sytuacja upadłego wskazuje, że trwale nie jest on w stanie dokonać jakichkolwiek spłat, sąd może umorzyć dług bez przygotowania planu spłaty wierzycieli. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, może ona wykreślić swoją firmę z CEIDG, aby uzyskać konsumencką zdolność upadłościową.

Pamiętaj, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej to nie tylko rozłożenie długu na raty, możliwość jego częściowego lub całkowitego umorzenia i ochrona majątku przed całkowitą utratą, ale przede wszystkim komfort psychiczny! Skontaktuj się z nami i uzyskaj płynność finansową!

 


Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc