Doradca restrukturyzacyjny – Łódź

Biuro w środkuRestrukturyzacja firmy to nie tylko proces prawny, lecz także szereg czynności, które mają na celu optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wraz z klientami planujemy i wdrażamy strategię działań kryzysowych. Obejmuje ona maksymalne wykorzystanie zasobów ekonomicznych i możliwości organizacyjnych firmy. W naszej pracy dążymy do poprawy kondycji finansowej i rynkowej podmiotu gospodarczego, która ochroni jego właścicieli przed najgorszą konsekwencją zadłużenia, jaką jest upadłość przedsiębiorstwa.

Planujemy działania na podstawie wyników szczegółowych analiz. Przeprowadzamy audyty przedsiębiorstw, które pozwalają nam stwierdzić, co stanowi przyczynę kłopotów finansowych naszego klienta. Dzięki temu jesteśmy w stanie doradzić najlepszy sposób na uniknięcie likwidacji firmy. Nasza kancelaria zapewni Ci również reprezentację w postępowaniu sądowym i negocjacjach z wierzycielami oraz wsparcie na każdym etapie procesu.

 

Jak przeprowadzić restrukturyzację przedsiębiorstwa?

Każdy dłużnik powinien odpowiednio przygotować się do restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Na początku należy wybrać dobrego doradcę, który potwierdzi swoje kompetencje doświadczeniem. Następnie trzeba zdecydować się na właściwy rodzaj postępowania, czyli:

Każde z postępowań posiada inne zastosowanie, zatem jego rodzaj jest dobierany indywidualnie do sytuacji. Po dokonaniu tego wyboru nadchodzi czas na opracowanie strategii restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Doradcy sporządzają plan w formie dokumentu, który musi zostać dołączony do wniosku o otwarcie postępowania.

Podczas wdrażania działań naprawczych warto pamiętać o optymalizacji podatkowej oraz optymalizacji kosztów. Nasi specjaliści zaproponują dostosowane do Twojego biznesu i zgodne z prawem metody, które zminimalizują obciążenia finansowe firmy oraz pomogą w zgromadzeniu oszczędności.

 

Ile trwa postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne rozpoczyna się z chwilą zatwierdzenia odpowiedniego wniosku przez sąd. W zależności od rodzaju procedury i potrzeb firmy trwa ona od kilku miesięcy do 2-3 lat. Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na długość całego procesu. Należą do nich:

  • ilość zgromadzeń koniecznych do osiągnięcia porozumienia między przedsiębiorcą a wierzycielami oraz zawarcia układu;
  • konieczność przeprowadzenia dowodu lub powzięcia uchwały przez radę wierzycieli;
  • ewentualne złożenie zażalenia na decyzję sądu bądź wniesienie sprzeciwu przez wierzyciela co do umieszczenia wierzytelności w spisie.

Klientom, którym zależy na czasie, pomagamy we wszczęciu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego. Standardowo sąd ma 14 dni od momentu złożenia wniosku na wydanie postanowienia o rozpoczęciu postępowania. Dla przyspieszonego postępowania układowego termin ten jest skracany do 7 dni.

 

Przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne umożliwia zawarcie układu dłużnika z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Jest ono skierowane dla dłużników, którym zależy na czasie. Na wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego sąd ma 7 dni od momentu złożenia wniosku przed dłużnika.

Do najważniejszych zalet przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego zaliczyć można szybki czas jego trwania, ochronę majątku dłużnika od dnia otwarcia postępowania, a także możliwość uchylenia zajęć rachunków bankowych przez sędziego-komisarza. Postępowania egzekucyjne wierzytelności, których nie obejmuje układ, mogą zostać zawieszone na 3 miesiące, a dłużnik może kierować przedsiębiorstwem w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu. Postępowanie to ma dość skomplikowany charakter, dlatego warto mieć przy sobie osobę posiadająca kompetencje i dużą. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z radcą prawnym z naszej kancelarii!

 

Jakie są zalety postepowanie restrukturyzacyjnego?

Każda, nawet najlepiej prosperująca firma, może w pewnym momencie stanąć przed groźbą upadłości, do której dochodzi w wyniku rosnącego zadłużenia. Postępowanie restrukturyzacyjne to dla przedsiębiorstwa sposób rozwiązania problemu długów, których nie da się łatwo spłacić. Ma ono wiele zalet, takich jak:

  • optymalizacja funkcjonowania przedsiębiorstwa – przeprowadzony audyt umożliwia usprawnienie pracy w celu maksymalnego wykorzystania dostępnych zasobów ekonomicznych, np. poprzez eliminację procesów przynoszących straty lub redukcję zatrudnienia;
  • ochrona przed upadłością – na restrukturyzację mogą zdecydować się przedsiębiorstwa, których kondycja finansowa jest na tyle zła, że wkrótce mogą stanąć przed koniecznością wszczęcia postępowania upadłościowego. Restrukturyzacja pozwala uniknąć ostatecznego rozwiązania i utrzymać się na rynku;
  • zaspokojenie potrzeb wszystkich wierzycieli – w procesie restrukturyzacji bierze się pod uwagę wszystkie zadłużenia ciążące na przedsiębiorstwie. Ułatwia to uporządkowanie finansów firmy bez konieczności toczenia postępowań egzekucyjnych z każdym wierzyciele z osobna.

Przy tym wszystkim proces restrukturyzacji nie jest bardzo kosztowny – dlatego mogą zdecydować się na niego zarówno duże korporacje, jak i przedsiębiorstwa zatrudniające niewielu pracowników.

 

Jakie korzyści płyną z restrukturyzacji?

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa pociąga za sobą nie tylko straty, ale również konieczność masowych zwolnień. W przypadku dużych przedsiębiorstw zatrudniających lokalnie wielu pracowników taki scenariusz ma bardzo istotne konsekwencje nie tylko dla gospodarki, ale również społeczności. Sprawnie przeprowadzona restrukturyzacja może im zapobiec. Decydując się na usługi doświadczonych doradców restrukturyzacyjnych, takich jak nasza kancelaria, minimalizujesz ryzyko takiego niekorzystnego rozwoju sytuacji – tym samym zwiększasz bezpieczeństwo swoje oraz swoich pracowników.

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc