Blog

mężczyzna wyciągający pustą kieszeń

Upadłość konsumencka a majątek wspólny

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. Ogłoszenie upadłości skutkuje częściowym lub pełnym oddłużeniem konsumenta przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej życie dłużnika całkowicie się zmienia. Procedura ogłoszenia upadłości nie pozostaje także bez znaczenia dla małżeństwa i majątku wspólnego małżonków. Upadłość konsumencka jest bardzo często jedyną szansą dla dłużnika na wyjście ze spirali zadłużenia. Jednak trzeba mieć na uwadze wszystkie konsekwencje, które ze sobą niesie ogłoszenie upadłości.

Czytaj więcej

Kalkulator i długopis na wykresie danych

Jak struktura długu jest bezpieczna dla firmy?

Trudności finansowe są główną przyczyną upadłości przedsiębiorców. Upadłość firmy nie pojawia się nagle - jest to rozłożony w czasie proces, w którym można zaobserwować pogarszające się warunki finansowe firmy. Pewne oznaki zbliżającego się kryzysu przedsiębiorstwa można dostrzec stosunkowo wcześnie i podjąć działania mające na celu odzyskanie płynności finansowej. W ocenie kondycji finansowej firmy mogą pomóc wskaźniki zadłużenia i bieżącej płynności. To właśnie one umożliwiają ocenę polityki finansowej przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

szkło powiększające na papierze z cyframi

Czym jest tak zwana czarna lista dłużników?

Czarna lista dłużników to określenie dla baz danych prowadzonych przez różne biura informacji gospodarczej. Wśród najbardziej znanych w Polsce list dłużników znajduje się BIG InfoMonitor (Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor). Firma ta zajmuje się, podobnie jak inne BIG-i, przechowywaniem, przyjmowaniem oraz udostępnianiem informacji gospodarczych na temat zadłużenia i nieterminowych płatności. Wspomniane w tytule określenie weszło do powszechnie wykorzystywanej przez dłużników i wierzycieli terminologii.

Czytaj więcej

konsultacja prawnicza

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa - wymogi formalne

Restrukturyzacja to nie tylko proces prawny, lecz także szereg czynności, które mają na celu optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa. Cała procedura restrukturyzacji rozpoczyna się od złożenia do właściwego sądu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Sądem restrukturyzacyjnym jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy, właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Wszelkie czynności sądowe w postępowaniu wykonuje sędzia-komisarz, z wyjątkiem czynności, dla których właściwy jest sąd. Przedsiębiorcy mogą optymalnie dobrać sobie tryb restrukturyzacji do typu prowadzonej działalności. Szybko otwarte postępowanie restrukturyzacyjne to dobra alternatywa dla ogłoszenia upadłości. Nad restrukturyzacją firmy warto się zastanowić w momencie, gdy inne sposoby jej ratowania zawiodły.

Czytaj więcej

biznesmen z kłopotami finansowymi

Jak zachować firmę mimo problemów finansowych?

Spirala zadłużenia to stan, w którym dłużnik zaciąga kolejne kredyty na spłatę wcześniej pożyczonych pieniędzy. Jest to poważne zagrożenie nie tylko dla domowych budżetów, ale również dla przedsiębiorców. Utrzymanie płynności finansowej jest dla wielu firm niezwykle trudne. Tylko odpowiednio wdrożone działania prawne mogą sprawić, że firma przetrwa i odzyska płynność finansową.

Czytaj więcej

małżeństwo z zadłużeniem

Skuteczne metody na zmniejszenie zadłużenia

Wysokość comiesięcznych rat przewyższa Twoje możliwości finansowe? Firma windykacyjna wysyła Ci regularnie pisma? A może otrzymałeś sądowy nakaz zapłaty lub zawiadomienie o rozpoczęciu egzekucji z majątku? Osoby, które wpadają w pętlę zadłużenia najczęściej myślą, że jest to sytuacja bez wyjścia. Na szczęście tak nie jest i im szybciej zaczniesz działać, tym szybciej wyjdziesz z tej trudnej sytuacji finansowej.

Czytaj więcej

prawnik za biurkiem

Rola i znaczenie obsługi prawnej przy restrukturyzacji

Restrukturyzacja to dobry sposób na ochronę przedsiębiorcy przed upadłością, nawet w przypadku bardzo trudnej sytuacji finansowej. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji firmy w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Czytaj więcej

młotek sprawiedliwości

Przyspieszone postępowanie układowe w teorii i praktyce

Przedsiębiorcy, którzy popadli w kłopoty finansowe, mogą skorzystać z różnych rozwiązań, aby zapobiec upadłości. Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z najpopularniejszych rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego, które charakteryzuje się uproszczonym trybem. Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i poprawa sytuacji finansowej. Można to osiągnąć na wiele sposobów, np. poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Zadaniem restrukturyzacji jest zwiększenie efektywności, optymalizacja wykorzystania zasobów firmy i poprawa pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Czytaj więcej

lupa i kalkulator na dokumentach

Na czym polega audyt zadłużenia?

Przedsiębiorcy bardzo często napotykają na swojej drodze liczne przeszkody i problemy, które utrudniają im prowadzenie działalności. Są to szczególnie małe i średnie firmy, które stanowią ważne ogniwo dla polskiej gospodarki. Przedsiębiorcy wspomnianych firm spotykają się głównie z wysokimi wydatkami dotyczącymi prowadzenia działalności, dużymi kosztami zatrudnienia pracowników, problemami z terminowymi płatnościami Klientów czy niespójnymi i niezrozumiałymi przepisami prawa podatkowego. Te wszystkie przeszkody nie tylko utrudniają rozwój firmy i zmniejszają rentowność działalności, ale powodują przede wszystkim narastanie zadłużenia, które w końcu może doprowadzić do kryzysu finansowego, a w konsekwencji do upadku firmy. Zdarza się to najczęściej, gdy przedsiębiorca jest obciążony dodatkowo kredytem i nie ma środków na jego spłatę.

Czytaj więcej

sprawa komornicza

Rola i zadania komornika w postępowaniu egzekucyjnym

Postępowanie egzekucyjne to nic innego jak czynności procesowe stron i organów egzekucyjnych zmierzające do zaspokojenia wierzyciela. Czynności te są podejmowane w celu realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym z majątku dłużnika. W postępowaniu tym dłużnik może skorzystać z obrony w egzekucji w celu jej uniknięcia lub uzyskania pomocy prawnej nad jej przebiegiem. W postępowaniu egzekucyjnym biorą udział uczestnicy postępowania i organy egzekucyjne, czyli sąd rejonowy oraz komornik, który ma prawo zająć nieruchomości czy wejść na rachunek dłużnika i pobrać określoną kwotę.

Czytaj więcej

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc