Blog

pozew frankowy

Pozwanie banku o kredyt we frankach - jak to zrobić?

Sprawy frankowe od wielu lat są przedmiotem wniosków sądowych. Umowy kredytowe podpisane przez frankowiczów często były kształtowane przez banki w sposób jednostronny i niezgodny z prawem. Naruszały one także prawa konsumentów, a finalnie doprowadziły ich na skraj bankructwa. Niedozwolone zapisy zawarte w umowie kredytu oraz postanowienia, które nie były indywidualnie negocjowane z konsumentem, a które mu zaszkodziły, to argumenty, które pozwalają walczyć w sądzie o swoje należności. Z tego powodu coraz więcej frankowiczów decyduje się na walkę z bankami.

Czytaj więcej

dłużnik

Sposoby dłużników na uniknięcie egzekucji

Dłużnicy bardzo często spotykają się w swoim życiu z różnego rodzaju wezwaniami do zapłaty czy zawiadomieniami o rozpoczęciu egzekucji z ich majątku. Pisma te pochodzą głównie od firm windykacyjnych i kancelarii komorniczych. Wszczęcie egzekucji jest możliwe dzięki klauzuli wykonalności, która zapada po postępowaniu sądowym lub na wniosek wierzyciela.

Czytaj więcej

biznes

Prawo upadłościowe w Polsce. Jakie akty prawne je regulują?

Obecnie problematykę prawa upadłościowego w Polsce reguluje ustawa, która zaczęła obowiązywać w 2003 roku. Została ona wówczas dostosowana do systemu prawnego i realiów unowocześniania się gospodarki po transformacji ustrojowej w naszym kraju. Ustawa na bieżąco jest poddawana nowelizacjom, takim jak wprowadzanie nowych metod bezpiecznego wychodzenia z długów powstałych w czasie pandemii. 

Czytaj więcej

załamany mężczyzna

Najważniejsze skutki ogłoszenia upadłości firmy

Ogłoszenie upadłości firmy może przynieść zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Najczęściej prowadzi do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorcy, ponieważ daje mu szansę na nowy start bez długów lub stwarza możliwość spłaty zobowiązań na nowych zasadach. Jednocześnie bankructwo wywołuje negatywne emocje i często pociąga za sobą wysokie koszty. Zanim otworzysz postępowanie, dowiedz się, jakie rezultaty postępowania czekają na upadłego. 

Czytaj więcej

młotek sędziowski i model domu w tle

Co dzieje się z majątkiem po ogłoszeniu upadłości?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik jest zobowiązany wydać cały swój majątek i związaną z nim dokumentację syndykowi. Urzędnik dokonuje spisu inwentarza oraz ustala skład masy upadłościowej, która zostanie spieniężona na rzecz spłaty zobowiązań upadłego. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego część mienia jest wyłączona spod egzekucji. Które składniki majątku pozostaną Twoją własnością po ogłoszeniu upadłości?

Czytaj więcej

drzwi samochodowe

Czy samochód można wyłączyć z masy upadłościowej?

Wyłączenie samochodu z masy upadłościowej to jedno z zagadnień, które najbardziej interesują niewypłacalnych konsumentów. Z założenia likwidacja całego majątku (poza rzeczami niezbędnymi do życia) jest ceną, jaką ponosi upadły w zamian za umorzenie zaległych zobowiązań. Istnieją jednak przypadki, w których można złożyć wniosek o wyłączenie mienia z masy upadłości.

Czytaj więcej

para u prawnika

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie dla dłużników niewypłacalnych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i mają zaległości w spłacie zobowiązań przekraczające 3 miesiące. Ponadto kryzys finansowy nie może być wynikiem ich umyślnych działań. Celem procedury jest zaspokojenie wierzycieli z majątku kredytobiorcy lub umorzenie części bądź całości długu. Na czym polega proces i jakie korzyści przynosi dłużnikowi?

Czytaj więcej

upadłość

Jakie są różnice między upadłością a sanacją?

Ogłoszenie upadłości i postępowanie sanacyjne to procedury dla przedsiębiorców niewypłacalnych, czyli takich, którzy spóźniają się w spłacie zobowiązań co najmniej 3 miesiące. Jeśli długi doprowadziły do nieodwracalnych skutków majątkowych w Twojej firmie, powinieneś poznać sposoby na ochronę majątku przed komornikiem i wyjście ze złej sytuacji ekonomicznej. Przeczytasz o nich w poniższym tekście.

Czytaj więcej

mężczyzna czyta pismo

Jakie są najczęstsze przyczyny zadłużenia firm?

Znajomość przyczyn zadłużenia firm pozwala przedsiębiorcom w porę uniknąć poważnych kryzysów. Brak możliwości regularnej spłaty należności wierzycielom często prowadzi do procesów windykacyjnych i ogłoszenia upadłości. W poniższym tekście przedstawiamy czynniki, które powodują straty w budżetach przedsiębiorstw oraz sposoby na to, jak skutecznie im zapobiegać. 

Czytaj więcej

kalkulator na biurku

Co wchodzi w skład masy upałościowej?

Masa upadłościowa to wszystkie aktywa upadłego, które muszą zostać sprzedane, aby pozyskać środki finansowe na spłatę roszczeń wierzycieli. Jako dłużnik musisz być świadomy, jaką część mienia możesz stracić. Warto też dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy, jeśli w toku przygotowań do likwidacji majątku masz wątpliwości co do składu masy upadłościowej. 

Czytaj więcej

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc