Blog

lupa i kalkulator na dokumentach

Na czym polega audyt zadłużenia?

Przedsiębiorcy bardzo często napotykają na swojej drodze liczne przeszkody i problemy, które utrudniają im prowadzenie działalności. Są to szczególnie małe i średnie firmy, które stanowią ważne ogniwo dla polskiej gospodarki. Przedsiębiorcy wspomnianych firm spotykają się głównie z wysokimi wydatkami dotyczącymi prowadzenia działalności, dużymi kosztami zatrudnienia pracowników, problemami z terminowymi płatnościami Klientów czy niespójnymi i niezrozumiałymi przepisami prawa podatkowego. Te wszystkie przeszkody nie tylko utrudniają rozwój firmy i zmniejszają rentowność działalności, ale powodują przede wszystkim narastanie zadłużenia, które w końcu może doprowadzić do kryzysu finansowego, a w konsekwencji do upadku firmy. Zdarza się to najczęściej, gdy przedsiębiorca jest obciążony dodatkowo kredytem i nie ma środków na jego spłatę.

Czytaj więcej

sprawa komornicza

Rola i zadania komornika w postępowaniu egzekucyjnym

Postępowanie egzekucyjne to nic innego jak czynności procesowe stron i organów egzekucyjnych zmierzające do zaspokojenia wierzyciela. Czynności te są podejmowane w celu realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym z majątku dłużnika. W postępowaniu tym dłużnik może skorzystać z obrony w egzekucji w celu jej uniknięcia lub uzyskania pomocy prawnej nad jej przebiegiem. W postępowaniu egzekucyjnym biorą udział uczestnicy postępowania i organy egzekucyjne, czyli sąd rejonowy oraz komornik, który ma prawo zająć nieruchomości czy wejść na rachunek dłużnika i pobrać określoną kwotę.

Czytaj więcej

pracownicy omawiają dokumenty siedząc przy stole na którym jest waga i młotek

Jak wygląda postępowanie o zatwierdzenie układu?

Jednym z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych jest nowe uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, które 01 grudnia 2021 roku weszło do polskiego porządku prawnego, aby stworzyć parasol ochronny nad przedsiębiorcami w trudnej sytuacji finansowej. Instytucja ta miała obowiązywać do 30 listopada 2021 roku, jednak już 1 grudnia 2021 roku weszła w życie na stałe. Obecnie nie ma rozróżnienia na postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) i uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR). Uproszczona restrukturyzacja stanowi modyfikację pierwszego i jest już jednym postępowaniem, w którym dłużnik uzyskuje ochronę przed egzekucją.

Czytaj więcej

kredyt frankowy

Czy każdy frankowicz może pozwać bank o kredyt we frankach?

Sprawy frankowe od wielu lat są przedmiotem wniosków sądowych. Umowy kredytu frankowego kwestionowane są głównie z tego powodu, że zawierają niedozwolone postanowienia umowne, które kształtują sytuację frankowiczów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszając ich interesy.  Za niedozwolone uznaje się takie zapisy umowy kredytowej, które nie określają w odpowiedni sposób warunków i wysokości zmiany oprocentowania kredytu, a także zasad wypłaty i spłaty tego kredytu.

Czytaj więcej

młotek sędziego

Restrukturyzacja sądowa od podszewki

Utrzymanie płynności finansowej, szczególnie w czasach ciągle zmieniających się obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, jest dla wielu firm niezwykle trudne. Bardzo często dłużnicy będący w dużych kłopotach finansowych zbyt późno zgłaszają się po pomoc do kancelarii prawych. Tymczasem szybko otwarte postępowanie restrukturyzacyjne jest dobrą alternatywą dla ogłoszenia upadłości. Tylko odpowiednio wdrożone działania prawne mogą sprawić, że firma przetrwa i odzyska płynność finansową. Postępowanie restrukturyzacyjne przeznaczone jest dla dłużników niewypłacalnych oraz zagrożonych niewypłacalnością.

Czytaj więcej

postępowanie egzekucyjne

Na czym polega postępowanie egzekucyjne?

Jeżeli Twój dłużnik nie chce współpracować ani wykonać nakazu zapłaty, zdecyduj się na postępowanie egzekucyjne! Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego są to czynności procesowe stron i organów egzekucyjnych zmierzające do zaspokojenia wierzyciela, czyli doprowadzenia do przymusowego wykonania obowiązków objętych egzekucją administracyjną. Czynności te są podejmowane w celu realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym z majątku dłużnika. W postępowaniu tym możesz skorzystać także z obrony w egzekucji w celu jej uniknięcia lub uzyskania pomocy prawnej nad jej przebiegiem.

Czytaj więcej

mity i fakty

Fakty i mity na temat kredytów frankowych

W latach 2004-2009 pożyczki mieszkaniowe we franku były bardzo rozchwytywane ze względu na niskie oprocentowanie i stabilny kurs waluty. Niski kurs franka spowodował, że wiele osób kupujących nieruchomości zdecydowało się na zadłużenie w szwajcarskiej walucie. Gdy sytuacja na rynku walutowym zaczęła się zmieniać, a frank się umocnił, wówczas raty kredytów denominowanych poszybowały w górę, a kredytobiorcy znaleźli się w bardzo niekorzystnej sytuacji, gdyż ich zadłużenie wobec banków zaczęło się powiększać. Na temat frankowiczów narosło wiele mitów, dlatego postaramy się przytoczyć zarówno kilka faktów, jak i mitów.

Czytaj więcej

zwolnienia grupowe

Co się dzieje z pracownikami, kiedy firma ogłasza upadłość?

Ogłoszenie upadłości to rozwiązanie dla firm, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Za sprawą tej procedury firma może wydostać się ze spirali zadłużenia. Co więcej, wcale nie musi się to wiązać z zamknięciem przedsiębiorstwa. Upadłość ma miejsce, gdy firma staje się niewypłacalna lub gdy jej zobowiązania przekraczają wartość majątku.

Czytaj więcej

licytacja

Jak wygląda licytacja komornicza?

Licytacja komornicza jest jednym z ostatnich etapów postępowania egzekucyjnego. Warunkiem jej przeprowadzenia jest wniosek o wszczęcie egzekucji i prawomocny tytuł wykonawczy wydany przed sąd. Dochodzi do niej w sytuacji, gdy wszelkie rozmowy z wierzycielami i negocjacje egzekucyjne nie przyniosły upragnionego skutku.

Czytaj więcej

portfel

Jak skutecznie negocjować z bankiem w sprawie zadłużenia?

Podstawowym warunkiem umożliwiającym skuteczną obronę przed egzekucją komorniczą jest stała współpraca, a negocjacje z wierzycielami w tym z bankami, firmami pożyczkowymi i windykacyjnymi możesz prowadzić na każdym etapie postępowania, tj. polubownym, sądowym oraz komorniczym. Skuteczna negocjacja zadłużeń pozwala na wypracowanie dogodnych dla banku i dłużnika warunków spłaty zobowiązania. W przypadku uzyskania kompromisu bank zyskuje pewność, że zadłużony wywiąże się ze swojego zobowiązania, a dłużnik otrzyma od banku warunki, które umożliwią mu spłatę kredytu w ustalonym terminie.

Czytaj więcej

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc