Blog

para zastanawia się jak rozwiązać problemy finansowe

Jak rozwiązać kłopoty finansowe w małej firmie?

Małe i średnie firmy stanowią ważne ogniwo polskiej gospodarki, jednak często zmagają się z kłopotami finansowymi. Ich problemy wynikają z tego, że przedsiębiorcy napotykają na swojej drodze liczne bariery, które utrudniają im rozwój, zmniejszają rentowność działalności lub powodują narastanie zadłużenia. Poniżej omawiamy przyczyny utraty płynności finansowej w małych firmach i sposoby na wyjście z kryzysowych sytuacji. 

Czytaj więcej

ojciec z dzieckiem

Jak samotny rodzic może wyjść z zadłużenia?

Dla samotnego rodzica może być wyzwaniem radzenie sobie z problemami finansowymi, zwłaszcza gdy ma się zadłużenie. Każdy samotny rodzic ma inną sytuację finansową, dlatego odpowiedź na pytanie zawarte w tytule będzie się różnić dla każdej osoby. Zanim jednak podejmiesz jakiekolwiek działania, zawsze należy zacząć od stworzenia swojego budżetu, który pomoże Ci zobaczyć, ile wydajesz pieniędzy i na co. Na podstawie takiego budżetu możesz określić, gdzie masz nadwyżki i gdzie możesz ograniczyć wydatki.

Czytaj więcej

portfel

Jak skutecznie negocjować z bankiem w sprawie zadłużenia?

Podstawowym warunkiem umożliwiającym skuteczną obronę przed egzekucją komorniczą jest stała współpraca, a negocjacje z wierzycielami w tym z bankami, firmami pożyczkowymi i windykacyjnymi możesz prowadzić na każdym etapie postępowania, tj. polubownym, sądowym oraz komorniczym. Skuteczna negocjacja zadłużeń pozwala na wypracowanie dogodnych dla banku i dłużnika warunków spłaty zobowiązania. W przypadku uzyskania kompromisu bank zyskuje pewność, że zadłużony wywiąże się ze swojego zobowiązania, a dłużnik otrzyma od banku warunki, które umożliwią mu spłatę kredytu w ustalonym terminie.

Czytaj więcej

plan restrukturyzacyjny

Jak sporządzić plan restrukturyzacyjny?

Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest wobec niewypłacanych dłużników, którzy nie są w stanie samodzielnie uregulować zobowiązań. Ma ono na celu modyfikację działalności dłużnika, dzięki której wyjdzie on ze spirali zadłużenia i stanie na nogi. Przywrócenie dłużnikowi zdolności do samodzielnego regulowania swoich zobowiązań nie zawsze jest łatwe, szczególnie gdy liczba długów opiewa na wysokie kwoty.

Czytaj więcej

Kalkulator i długopis na wykresie danych

Jak struktura długu jest bezpieczna dla firmy?

Trudności finansowe są główną przyczyną upadłości przedsiębiorców. Upadłość firmy nie pojawia się nagle - jest to rozłożony w czasie proces, w którym można zaobserwować pogarszające się warunki finansowe firmy. Pewne oznaki zbliżającego się kryzysu przedsiębiorstwa można dostrzec stosunkowo wcześnie i podjąć działania mające na celu odzyskanie płynności finansowej. W ocenie kondycji finansowej firmy mogą pomóc wskaźniki zadłużenia i bieżącej płynności. To właśnie one umożliwiają ocenę polityki finansowej przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

zawarcie umowy na kredyt

Jak ubiegać się o kredyt bez BIK?

Kredyt bez BIK wydaje się czymś niemożliwym. Osoby, które mają negatywną historię w Biurze Informacji Kredytowej, najczęściej nie próbują starać się o pożyczkę w banku i zaczynają korzystać z usług firm pożyczkowych. Zaciąganie chwilówek wiąże się z koniecznością spłacania wysokich odsetek za opóźnienia w spłacie zobowiązania i grozi wpadnięciem w spiralę długów. Poniżej tłumaczymy, jak bezpiecznie uzyskać pożyczkę bez sprawdzania BIK. 

Czytaj więcej

pusta kartka

Jak usunąć swoje dane z czarnej listy dłużników?

Czarna lista dłużników to baza danych prowadzona przez biura informacji gospodarczej. Mogą na nią trafić nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby fizyczne niespłacające terminowo zobowiązań. Aby znaleźć się na czarnej liście, wystarczy, że dług konsumenta wyniesie minimum 200 złotych, a przedsiębiorcy minimum 500 złotych. Obecność na tej liście często skutkuje trudnościami z otrzymaniem kredytu, pożyczki czy leasingu, gdyż w ocenie instytucji taki klient jest niewiarygodny.

Czytaj więcej

licytacja

Jak wygląda licytacja komornicza?

Licytacja komornicza jest jednym z ostatnich etapów postępowania egzekucyjnego. Warunkiem jej przeprowadzenia jest wniosek o wszczęcie egzekucji i prawomocny tytuł wykonawczy wydany przed sąd. Dochodzi do niej w sytuacji, gdy wszelkie rozmowy z wierzycielami i negocjacje egzekucyjne nie przyniosły upragnionego skutku.

Czytaj więcej

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc