Dłużnik ma prawo, aby skorzystać z prawnych form obrony przed wierzycielami w postępowaniu egzekucyjnym. Skuteczną obroną przed egzekucją jest przede wszystkim współpraca i negocjacje z wierzycielami, również z bankami i firmami windykacyjnymi. Dłużnik może przeprowadzić negocjacje zarówno w postępowaniu polubownym, sądowym, jak i komorniczym. Dzięki negocjacjom można wypracować dogodne dla obu stron warunki spłaty długu. Wierzycielom zależy na szybkim uporaniu się z długami, dlatego często są otwarci, aby pójść z dłużnikiem na ugodę. Próba negocjacji i zawarcie ugody z wierzycielem może uratować dłużnika przed postępowaniem egzekucyjnym.

Skorzystaj z pomocy doświadczonej kancelarii antywindykacyjnej!

Dobra kancelaria antywindykacyjna ochroni Cię przed egzekucją komorniczą oraz przed nachalnym i często nieuzasadnionym działaniem firm windykacyjnych. Jeżeli nie wiesz, co zrobić z nakazem zapłaty lub zajęciem komorniczym, zdecyduj się na obronę w egzekucji. Doświadczona kancelaria przygotuje dobrą strategię obrony przed wierzycielami, plany negocjacyjne, zbada zasadność roszczenia, przeprowadzi negocjacje z wierzycielami, a także będzie bronić Twoich praw w sądzie i informować Cię na bieżąco o skutkach podejmowanych działań. Specjaliści pomogą Ci na przykład w renegocjacji umów kredytowych, obniżeniu wysokości rat, anulowaniu odsetek czy w wydłużeniu okresu kredytowania.

Warto wiedzieć, że jednym ze środków obrony dłużnika w egzekucji jest powództwo przeciwegzekucyjne, które dzieli się na powództwo opozycyjne i ekscydencyjne, a także skarga na komornika. W ramach powództwa przeciwegzekucyjnego dłużnik może żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc