Ochrona majątku przedsiębiorstwa

Podpisywanie dokumentówOchrona majątku przedsiębiorstwa polega na podejmowaniu działań, które zmierzają do utrzymania majątku firmy na pożądanym poziomie. Podejmując się współpracy z nami, masz gwarancję tego, że opracujemy dla Ciebie skuteczne formy zabezpieczeń w kontaktach z kontrahentami lub instytucjami publiczno-prawnymi. Będziemy na bieżąco analizować wyniki finansowe firmy oraz szybko reagować na niesprzyjające sytuacje i chronić Twoje interesy. Pomagamy naszym klientom także w sytuacjach kryzysowych, takich jak otrzymanie niesłusznego oskarżenia karnego lub konieczność przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych.

 

Jak zabezpieczyć majątek przed wierzycielami?

Masz problemy finansowe i zastanawiasz się, jak zabezpieczyć majątek swojego przedsiębiorstwa przed wierzycielami? Specjaliści z naszej kancelarii znają sposoby na zachowanie składników mienia nawet w przypadkach, gdy zachodzi konieczność, aby ogłosić upadłość firmy. Obronimy Cię też przed krzywdzącymi działaniami komorników i windykatorów. Będziemy skrupulatnie kontrolować przebieg postępowania egzekucyjnego i sądowego, aby reagować w odpowiednich momentach, na przykład na niesprawiedliwą wycenę Twojego mienia przez biegłych. Zapewnimy także ochronę majątku prywatnego przed egzekucją zobowiązań związanych z prowadzoną przez Ciebie działalnością (w tym zobowiązań podatkowych).

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc