Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dla dłużników niezdolnych spłacać swoje zobowiązania skuteczna metoda ratowania własnego majątku przez egzekucją komorniczą. Aby skorzystać z tego rozwiązania konieczne jest złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

W czym możemy pomóc?

Stworzenie i złożenie do sądu wniosku o upadłość to pierwszy i bardzo ważny krok w celu pozytywnego zakończenia postępowania upadłościowego. Aby wniosek został dobrze przyjęty i spełnił swoje zadanie musi zostać stworzony zgodnie z obowiązującymi standardami, między innymi zawierać informacje na temat majątku dłużnika oraz przedstawiać dowody jego niewypłacalności. W praktyce napisanie wniosku wymaga znajomości procedur prawnych oraz doświadczenia. Jako specjaliści od prawa bankowego oraz spraw upadłościowych, jesteśmy w stanie pomóc Ci ze sporządzeniem wniosku, który znacznie zwiększy szanse na to, że postepowania zakończy się na Twoją korzyści.

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi usługami związanymi z upadłościami konsumenckimi.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Duża część decyzji dotyczących postepowania upadłościowego zapada na posiedzeniach niejawnych – co oznacza, że sąd podejmuje je opierając się wyłącznie na dostarczonych dokumentach, a nie słownych zeznaniach stron. Dlatego tak ważne jest sporządzenie wniosku, który wyczerpująco opisuje sprawę i dostarcza argumentów na rzecz dłużnika. Decydując się na pomoc w sporządzeniu wniosku o upadłość konsumencką znacznie zwiększasz swoje szanse na szybkie i korzystne zakończenie postępowania w swojej sprawie. Dzięki naszym usług przybliżasz się do bezpieczeństwa finansowego, oszczędzasz czas i minimalizujesz ewentualne straty.

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc