Oddłużanie

Specjalizujemy się w oddłużaniu konsumentów i przedsiębiorców. Decydując się na współpracę z nami, zyskujesz bezpłatną analizę wstępną sprawy. W trakcie pierwszych konsultacji zapoznajemy się z aktami spraw, a następnie omawiamy z klientami możliwe rozwiązania ich problemów finansowych. Jako zespół składający się z prawników oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w ochronie praw dłużników i wierzycieli. Gwarantujemy wypracowanie takiego porozumienia, które pogodzi interesy naszych klientów i instytucji finansowych.

Restrukturyzacja długów to sposób na oddłużanie przedsiębiorstw przy zachowaniu działalności gospodarczej i majątku. Nasi specjaliści przeprowadzają badanie sytuacji finansowej firmy oraz wskazują działania naprawcze, które pozwolą właścicielom na wyjście z zadłużenia i poprawę ich sytuacji. Przygotowujemy także plan postępowania restrukturyzacyjnego, prowadzimy skuteczne negocjacje z wierzycielami oraz zajmujemy się wszystkimi formalnościami.

 

Oddłużanie osób fizycznych – Upadłość konsumencka

Oddłużanie osób fizycznych, które nazywane jest często upadłością konsumencką, to proces prawny mający na celu umożliwienie jednostkom, które nie są w stanie spłacić swoich długów, wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Upadłość konsumencka jest uregulowana przez odpowiednie przepisy prawa i może być zastosowana w przypadku osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Proces oddłużania osób fizycznych rozpoczyna się od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w sądzie rejonowym. Wniosek taki powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące sytuacji finansowej dłużnika, w tym na temat wysokości i rodzaju zadłużenia, źródła dochodów oraz wykazu majątku. Sąd analizuje wniosek i podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości lub jego oddaleniu. W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, sąd wyznacza syndyka, który zarządza majątkiem dłużnika i prowadzi postępowanie.

 

puste kieszenie

 

Oddłużanie w ramach postępowania upadłościowego

Polskie prawo przewiduje możliwość oddłużenia osób fizycznych i przedsiębiorców w toku postępowania upadłościowego. Z tej ścieżki korzystają konsumenci oraz właściciele podmiotów gospodarczych, którzy na pewno nie mają szans na restrukturyzację kredytu lub działalności. Niewystarczający jest fakt samego zagrożenia niewypłacalnością. . Umorzenie zobowiązań mogą utrudnić czynniki, takie jak: umyślność, przyczynienie się do powstania lub zwiększenia niewypłacalności, dopuszczenie się czynności, w wyniku których doszło do pokrzywdzenia wierzycieli.

W ramach usług kancelarii upadłościowej oferujemy:

  • szczegółową analizę prawną pod kątem niewypłacalności firmy;
  • doradzamy, jak zakończyć działalność w ramach postępowania upadłościowego;
  • pomagamy w przygotowaniu wniosku upadłościowego.

 

Doradca upadłościowy

Upadłość to nic innego jak procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli. Oferujemy doradztwo dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Z naszych usług mogą skorzystać zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele. Nasi doradcy upadłościowi mają dużą wiedzę z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania. Na podstawie wyników analizy działalności firmy stwierdzają, czy Klient spełnia warunki umorzenia długów w ramach upadłości. Dobierają rodzaj postępowania do danej sprawy i mogą występować w imieniu pełnomocnika procesowego. Udzielają także porad, opinii i wyjaśnień dla dłużników.

Oferujemy doradztwo upadłościowe w zakresie upadłości konsumenckiej i upadłości firm. Pomagamy przejść przez kolejne etapy procesu oddłużania, tak aby Klient, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań mógł uzyskać oddłużenie. Nasi doradcy upadłościowi udzielają kompleksowego wsparcia na wszystkich etapach postępowania upadłościowego. Pomagają wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości i są odpowiedzialni za monitorowanie sytuacji od samego początku, aż do końca. Postępowanie upadłościowe ma dość skomplikowany charakter, dlatego warto mieć przy sobie osobę posiadająca kompetencje i wiedzę zarówno w zakresie przepisów prawnych, jak i ekonomii oraz zarządzania. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu!

 

Jakie są zalety oddłużania z doradcą?

Rosnące zadłużenie to poważny problem, który zagraża bezpieczeństwu firm i rodzin. Oddłużanie z pomocą doradcy jest rozwiązaniem, po które warto sięgnąć w sytuacji, kiedy długów nie da się łatwo spłacić. Jego zalety to:

  • prostota – dłużnik nie musi znać się na przepisach, doradca sam dokonuje analizy sprawy i objaśnia klientowi w jaki sposób można ją rozwiązać;
  • oszczędność czasu – udzielenie doradcy pełnomocnictwa w sprawie zadłużenia pozwala uniknąć konieczności kontaktu z wierzycielami, komornikami czy występowania przed sądem. Doradca reprezentuje swojego klienta, który w tym czasie może zająć się pracą lub rodziną,
  • oszczędność pieniędzy – pozytywne zakończenie procesu oddłużania pozwala uniknąć znacznych strat finansowych, np. w wyniku egzekucji komorniczej,

Dłużnik uzyskuje również niezbędne w procesie oddłużania wsparcie i cenne porady.

 

Jakie korzyści płyną z profesjonalnego oddłużenia?

Nie każdy dług da się łatwo spłacić. Czynniki takie jak trudna sytuacja rodzinna, choroby czy specyficzna sytuacja rynkowa mogą wpędzić w zadłużenie każdego konsumenta lub przedsiębiorstwo. Oddłużenie z udziałem doradcy upadłościowego to rozwiązanie, które przynosi wiele istotnych korzyści. Pozwala ono między innymi:

  • zwiększyć szanse na unieważnienie lub zmianę warunków umów kredytowych na korzyści dłużnika – np. w przypadku kredytów frankowych lub wiborowych;
  • skuteczniej negocjować warunki spłaty zadłużenia z wierzycielami lub komornikiem – doradca zadba o to, by cały proces wychodzenia z zadłużenia zachodził z poszanowaniem przepisów oraz praw dłużnika;
  • zapobiec egzekucji komorniczej oraz ogłoszeniu upadłości (w tym również upadłości konsumenckiej);
  • wykreślić dłużnika z rejestrów dłużniczych (np. KRD) lub zapobiec wpisaniu do rejestru,

Wszystko to przekłada się na znaczną poprawę sytuacji finansowej dłużnika – zarówno jeśli chodzi przedsiębiorstwa, jak i konsumentów. Sprawnie przeprowadzone oddłużanie pozwala pozbyć się trwających często latami problemów z zadłużeniem i tym samym odzyskać spokój, komfort i poczucie bezpieczeństwa.

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc