Z upadłością gospodarczą mamy najczęściej do czynienia w dwóch sytuacjach tj., gdy firma staje się niewypłacalna, lub gdy zobowiązania przedsiębiorstwa przekraczają wartość majątku. Z ogłoszenia upadłości gospodarczej korzystają przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w złej sytuacji finansowej. Za sprawą tej procedury firma może wydostać się ze spirali zadłużenia i rozpocząć nowy start bez długów.

 

Upadłość gospodarczą mogą ogłosić duże firmy oraz niewielkie jednoosobowe działalności. Wniosek o upadłość może złożyć dłużnik oraz wspólnicy, którzy odpowiadają bez ograniczenia za zobowiązania spółki. Wniosek może złożyć także każdy, kto ma prawo do reprezentowania osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, którym przyznaje się zdolność prawną na podstawie innych rozporządzeń.

Przesłanką do ogłoszenia upadłości gospodarczej jest niewypłacalność. Dużo zależy także od charakteru działalności oraz przyczyny jej niewypłacalności. Warto także wspomnieć w tym miejscu, że przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą znajdują się w takiej samej sytuacji, jak osoby, które JDG nie prowadzą. Oznacza to, że osoby posiadające wpis do CEIDG mogą ogłosić upadłość na tych samych zasadach, co konsumenci.

 

Jak wygląda procedura ogłoszenia upadłości gospodarczej?

Cała procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku o upadłość gospodarczą. Przedsiębiorca ma czas na dostarczenie wniosku do sądu w ciągu 30 dni od momentu powstania stanu niewypłacalności, czyli sytuacji, gdy:

  • opóźnienie w spłacie zobowiązań przekracza 3 miesiące,
  • wartość zobowiązań jest wyższa niż majątek dłużnika (okres dłuższy niż 24 miesiące).

 

upadłość

W tym okresie przedsiębiorcy powinni unikać nowych zobowiązań finansowych i na bieżąco wypłacać wynagrodzenia swoim pracownikom. Dobrze jest stworzyć w oczach sądu wizerunek uczciwego przedsiębiorcy, gdyż wtedy z pewnością sąd rozpatrzy sprawę na korzyść dłużnika.

 

Jakie wyróżniamy tryby upadłości gospodarczej?

Upadłość gospodarcza może zostać ogłoszona w dwóch trybach, czyli w wyniku postępowania:

  • likwidacyjnego, gdzie majątek firmy zostaje wyprzedany przez syndyka, a z uzyskanych środków pokrywane są zobowiązania, które nie zostały umorzone przez sąd,
  • układowego, gdzie istnieje możliwość zawarcia porozumienia między stronami. Dzięki tej procedurze firma może przetrwać, a ciążące na niej długi ulegają pomniejszeniu.

Przy ogłaszaniu upadłości warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który udzieli wstępnego doradztwa, prawidłowo przygotuje wniosek upadłościowy, przedstawi możliwe warianty postępowania oraz będzie reprezentował dłużnika przed sądem.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc