Pozytywna decyzja kredytowa to dla większości z nas szansa na realizację wymarzonych planów, takich jak budowa domu czy zakup mieszkania. Zawarcie umowy kredytu to zobowiązanie na kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat do zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami w określonym terminie. Przepisy jednak gwarantują możliwość odstąpienia od umowy kredytowej pod warunkiem dotrzymania określonego terminu i zwrotu pożyczonych pieniędzy.

Prawo chroni w ten sposób kredytobiorców przed nieprzemyślanymi i pochopnymi decyzjami, które mogłyby spowodować w przyszłości poważne problemy finansowe. Każdy może przecież uznać, że dany kredyt nie jest dla niego atrakcyjny lub potrzebny w danym momencie. Możesz nawet odstąpić od umowy, jeżeli znajdziesz korzystniejszą ofertę w innym banku.

Jakie kroki wykonać, aby odstąpić od umowy kredytowej?

O tym, jakie warunki musisz spełnić, aby zrezygnować z zaciągniętego kredytu, możesz przeczytać w ustawie o kredycie konsumenckim w art. 53 ustawy – dla kredytów gotówkowych do wysokości 255.550 zł, a także w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami w art. 42 ustawy – dla kredytów zabezpieczonych hipoteką. Sam proces odstąpienia od kredytu jest niezwykle prosty, po to, by mieć możliwość szybkiej reakcji i zdążyć przed ostatecznym terminem.

Informacje o terminie, sposobie i skutkach odstąpienia od umowy kredytu znajdują się również w treści umowy kredytowej. Procedura i zasady dotyczące odstąpienia od umowy są podobne w przypadku kredytu gotówkowego oraz hipotecznego. Co ciekawe, nie musisz nawet podawać powodu swojej decyzji. Wystarczy, że złożysz oświadczenie o odstąpieniu od umowy w banku lub wyślesz je na adres korespondencyjny placówki. W sporządzeniu takiego oświadczenie może Ci pomóc doświadczony radca prawny w Łodzi.

kredyt

W takim oświadczeniu powinny się znaleźć dane osobowe kredytobiorcy oraz dane identyfikujące umowę kredytu, czyli numer i nazwa umowy kredytowej, data zawarcia umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer rachunku, na który bank ma zwrócić np. prowizję oraz własnoręczny podpis. Wzory oświadczeń dołączane są również do umowy kredytu i zawierają wszystkie wymagane przez kredytodawcę informacje. Kolejnym krokiem jest zwrot kwoty uruchomionego finansowania. Przy czym, nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów swojej decyzji.

Jaki jest czas na odstąpienie od umowy i spłatę kredytu?

Czas na rezygnację z kredytu jest bardzo ograniczony, ponieważ jest to tylko 14 dni od dnia zawarcia umowy. Dokładna data złożenia podpisu widnieje na ostatniej stronie pod umową lub w treści umowy na pierwszej stronie. Termin odstąpienia od umowy kredytowej jest zachowany, jeżeli przed jego upływem złożysz stosowne oświadczenie.

W przypadku korzystania z usług Poczty Polskiej decyduje data stempla pocztowego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu warto wysłać listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wtedy będziesz mieć pewność, że odbiorca otrzymał Twoją korespondencję. Natomiast potwierdzenie nadania będzie stanowiło dowód dochowania terminu. Niektóre banki umożliwiają także złożenie rezygnacji online.

Co więcej, na spłatę kredytu, czyli na zwrot pełnej kwoty finansowania masz 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytowej. Za dzień spłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne zostały przekazane do banku.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc