Blog

ludzie

Kto może zostać objęty restrukturyzacją?

Postępowanie restrukturyzacyjne to szansa na wyjście z długów. Restrukturyzacja zapewnia ochronę przed upadłością i jest dobrą alternatywą dla ogłoszenia upadłości. Jej otwarcie oznacza, że wierzyciele nie mogą prowadzić działań sądowych i egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi, który zyskuje dodatkowo ochronę majątku przed egzekucją komorniczą oraz przed wypowiedzeniem umów. Restrukturyzacja daje możliwość ustalenia zupełnie nowych warunków spłaty zobowiązań z wierzycielami. Im szybciej dłużnik zdecyduje się na współpracę z kancelarią restrukturyzacyjną, tym ma on większe szanse na wyjście z długów i odzyskanie płynności finansowej. Podpowiadamy, kto może zostać objęty restrukturyzacją!

Czytaj więcej

spotkanie z prawnikiem

Kto posiada zdolność upadłościową?

Zdolność upadłościowa umożliwia podmiotowi ogłoszenie upadłości. Podmiot może ją ogłosić w sytuacji niewypłacalności oraz braku podstaw do negocjacji z wierzycielami i zawarcia z nimi układu. Upadłość polega na likwidacji majątku upadłego i uwolnienia się tym samym od długów. Postępowania upadłościowego nie można przeprowadzić wobec podmiotów, które nie mają zdolności upadłościowej.

Czytaj więcej

majątek małżonków

Majątek wspólny małżonków w upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka jest szansą na wyjście z długów i umorzenie zobowiązań upadłego. Jest to postępowanie sądowe skierowane dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą konsekwencje procesowe, zarówno te mniej, jak i te bardziej pozytywne. Upadłość skutkuje przede wszystkim oddłużeniem konsumenta przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Dłużnik może częściowo lub całkowicie uwolnić się od długów i zacząć życie z czystym kontem. Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej ma również duże znaczenie dla samego małżeństwa i majątku wspólnego małżonków.

Czytaj więcej

podpisanie ugody

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu ugody z wierzycielem?

Zaciąganie kolejnych kredytów i pożyczek oraz brak regularności w spłacie zobowiązań finansowych jest bardzo łatwą drogą do wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Najgorsze, co może zrobić dłużnik to ignorowanie wezwań do zapłaty oraz prób kontaktu z nim. Długi niestety nie znikną, a pisemne wezwania do zapłaty nadal będą przychodzić. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad zawarciem porozumienia z wierzycielem. Próba negocjacji z wierzycielem, a następnie zawarcie ugody może uratować dłużnika przed postępowaniem egzekucyjnym.

Czytaj więcej

lupa i kalkulator na dokumentach

Na czym polega audyt zadłużenia?

Przedsiębiorcy bardzo często napotykają na swojej drodze liczne przeszkody i problemy, które utrudniają im prowadzenie działalności. Są to szczególnie małe i średnie firmy, które stanowią ważne ogniwo dla polskiej gospodarki. Przedsiębiorcy wspomnianych firm spotykają się głównie z wysokimi wydatkami dotyczącymi prowadzenia działalności, dużymi kosztami zatrudnienia pracowników, problemami z terminowymi płatnościami Klientów czy niespójnymi i niezrozumiałymi przepisami prawa podatkowego. Te wszystkie przeszkody nie tylko utrudniają rozwój firmy i zmniejszają rentowność działalności, ale powodują przede wszystkim narastanie zadłużenia, które w końcu może doprowadzić do kryzysu finansowego, a w konsekwencji do upadku firmy. Zdarza się to najczęściej, gdy przedsiębiorca jest obciążony dodatkowo kredytem i nie ma środków na jego spłatę.

Czytaj więcej

pytajnik

Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Walka związana z długami może być bardzo wyczerpująca, dlatego ważne jest, aby wybrać najlepszy sposób na zmniejszenie zadłużenia. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala wyjść z pętli zadłużenia i odzyskać płynność finansową. Jest to postępowanie sądowe skierowane dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. Procedura ta skutkuje częściowym lub pełnym oddłużeniem konsumenta przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Nie obejmuje długów z postępowania karnego, alimentów, renty czy obowiązku naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci.

Czytaj więcej

postępowanie egzekucyjne

Na czym polega postępowanie egzekucyjne?

Jeżeli Twój dłużnik nie chce współpracować ani wykonać nakazu zapłaty, zdecyduj się na postępowanie egzekucyjne! Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego są to czynności procesowe stron i organów egzekucyjnych zmierzające do zaspokojenia wierzyciela, czyli doprowadzenia do przymusowego wykonania obowiązków objętych egzekucją administracyjną. Czynności te są podejmowane w celu realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym z majątku dłużnika. W postępowaniu tym możesz skorzystać także z obrony w egzekucji w celu jej uniknięcia lub uzyskania pomocy prawnej nad jej przebiegiem.

Czytaj więcej

spotkanie biznesowe

Na czym polega postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu to najprostszy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. W trakcie procedury dłużnik posiada swobodę w zarządzaniu swoim majątkiem i przedsiębiorstwem, udział podmiotów publicznych jest minimalny, a formalności są znacznie ograniczone. Jak wygląda przebieg tego postępowania? Na co powinni uważać dłużnicy? Poniżej przybliżamy najważniejsze informacje.

Czytaj więcej

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc