Bardzo duży procent osób bierze pożyczki i zaciąga kredyty, czy to na rozwój firmy, nowe mieszkanie, samochód, czy nawet na spłatę innych długów. Takie zadłużanie się prowadzi do niewypłacalności i bankructwa. Najgorsze, co można zrobić w tej sytuacji, to załamywać ręce i nic nie robić w celu poprawy sytuacji finansowej. Im wcześniej dłużnik zdecyduje się na współpracę z kancelarią restrukturyzacyjną, tym większa jest szansa na odzyskanie płynności finansowej. Osoby, które chcą wyjść z pętli zadłużenia, powinny zgłosić się do kancelarii antywindykacyjnej po pomoc prawną. Kancelarie takie udzielają pomocy firmom zadłużonym i innym Klientom będącym w potrzebie. Jaką dokładnie pomoc można uzyskać w takiej kancelarii prawnej?

 

Pomoc w ogłoszeniu upadłości

Z pomocą kancelarii antywindykacyjnej można skutecznie złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorstwa lub upadłość konsumencką i ogłosić bankructwo osoby fizycznej. Kancelarie antywindykacyjne oferują pomoc w ogłoszeniu upadłości i przeprowadzają swoich klientów przez postępowanie zarówno w trybie likwidacyjnym, jak i układowym.

Ogłoszenie upadłości najczęściej prowadzi do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorcy, daje możliwość spłaty długów na nowych zasadach i doprowadza do zaspokojenia wierzycieli. Co istotne, wcale nie musi wiązać się z zamknięciem biznesu. Główną przesłanką do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa jest jego niewypłacalność, czyli zaprzestanie wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Opóźnienie w wykonaniu zobowiązań musi przekraczać trzy miesiące.

Upadłość może zostać ogłoszona w wyniku postępowania prowadzonego w trybie układowym, który pozwala na zawarcie porozumienia między stronami lub w trybie likwidacyjnym, gdy majątek firmy zostaje wyprzedany przez syndyka, a z uzyskanych środków pokrywane są zobowiązania nieumorzone przez sąd.

 

Pomoc w restrukturyzacji długów

 

dokument

Restrukturyzacja długów to sposób na oddłużanie przedsiębiorstw przy zachowaniu działalności gospodarczej i majątku. Kancelarie antywindykacyjne najpierw przeprowadzają badanie sytuacji finansowej, wskazują działania naprawcze oraz przygotowują plan postępowania restrukturyzacyjnego. Dobrze opracowany plan restrukturyzacji to podstawa każdego postępowania, które ma na celu wyciągnięcie dłużnika z kłopotów. Z rozwiązania mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale również konsumenci. Pomoc kancelarii polega również na złożeniu wniosku o restrukturyzację długów.

Specjaliści i prawnicy z kancelarii antywindykacyjnej za każdym razem zapoznają się dokładnie ze sprawą i przewidują potencjalne zagrożenia. Pomagają nie tylko odroczyć spłatę długu w czasie, lecz także przygotowują scenariusz działań, który umożliwia dłużnikowi stopniowy powrót do stabilnej sytuacji finansowej.

 

Pomoc w negocjacjach zadłużeń z wierzycielami

Kancelarie antywindykacyjne prowadzą negocjacje ze wszystkimi wierzycielami, w tym z bankami, firmami pożyczkowymi i windykacyjnymi na każdym etapie postępowania polubownego, sądowego i komorniczego. Celem negocjacji jest wypracowanie dogodnych dla wierzyciela i dłużnika warunków spłaty zobowiązania. Wieloletnie doświadczenie, znajomość mechanizmów oraz procedur wykorzystywanych przez banki i firmy windykacyjne pozwala kancelarii na skuteczne działanie. Natomiast doskonała znajomość prawa oraz sprawne techniki negocjacyjne umożliwiają zawarcie ugody z wierzycielami na warunkach dogodnych dla dłużnika.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc