Spirala zadłużenia to stan, w którym dłużnik zaciąga kolejne kredyty na spłatę wcześniej pożyczonych pieniędzy. Jest to poważne zagrożenie nie tylko dla domowych budżetów, ale również dla przedsiębiorców. Utrzymanie płynności finansowej jest dla wielu firm niezwykle trudne. Tylko odpowiednio wdrożone działania prawne mogą sprawić, że firma przetrwa i odzyska płynność finansową.

Bardzo często dłużnicy będący w dużych kłopotach finansowych zbyt późno zgłaszają się po pomoc do kancelarii prawych. Tymczasem szybko otwarte postępowanie restrukturyzacyjne jest dobrą alternatywą dla ogłoszenia upadłości i zmniejszenia zadłużenia. Podjęcie w odpowiednim momencie działań naprawczych pozwoli przywrócić zdolność do spłacania zobowiązań i odzyskać stabilną pozycję na rynku.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Nad restrukturyzacją firmy warto zastanowić się w momencie, gdy inne sposoby jej ratowania zawiodły. Ogłoszenie upadłości i likwidacja firmy powinny być ostatecznością. Jednym z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych jest nowe uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, które 01 grudnia 2021 roku weszło do polskiego porządku prawnego, aby stworzyć parasol ochronny nad przedsiębiorcami w trudnej sytuacji finansowej.

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu nie zwalnia od odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie, jednak od dnia dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego skierowane do majątku dłużnika. Kontrahentów dłużnika obowiązuje zakaz wypowiadania ważnych dla jego działalności umów, np. najmu lokalu, w którym prowadzona jest działalność, umów kredytowych czy umów leasingu. Zakaz obowiązuje od chwili obwieszczenia o dniu układowym.

Cała ta procedura pozwala na poprawę sytuacji firmy dłużnika w krótkim czasie. Umożliwia stabilizację sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz wynegocjowanie z wierzycielami lepszych warunków spłaty zobowiązań, które w efekcie mogą prowadzić do zmniejszenia zadłużenia. Należy pamiętać, że pierwszym krokiem w postępowaniu jest zawsze dokładna analiza sytuacji przedsiębiorstwa, dobór właściwego postępowania, a także opracowanie planu restrukturyzacyjnego.

Czym skutkuje ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy?

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy to rozwiązanie dla firm, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Za sprawą tej procedury firma może wydostać się ze spirali zadłużenia. Co więcej, wcale nie musi się to wiązać z zamknięciem przedsiębiorstwa. Upadłość ma miejsce, gdy firma staje się niewypłacalna lub gdy jej zobowiązania przekraczają wartość majątku.

Jej upadłość jest procesem zmierzającym do równomiernego zaspokojenia wierzycieli z majątku dłużnika. Często prowadzi także do zachowania przedsiębiorstwa. Bardzo istotne jest złożenie przez dłużnika niewypłacalnego w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Upadłość najczęściej prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa. Jednak tryb układowy może skutkować przetrwaniem firmy i zachowaniem majątku. Jest on korzystny głównie dla dużych spółek.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc