Upadłość konsumencka pozwoli Ci uporać się z długami. Jest to duża szansa na rozwiązanie swoich problemów finansowych. Możesz z niej skorzystać, jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej lub jesteś gotowy na jej zamknięcie. Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest brak środków na regulowanie zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Mogą z niej skorzystać także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności umyślnie.

Aby wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został przyjęty, nie może posiadać żadnych braków formalnych. Konieczne jest dołączenie do niego dokumentów, które potwierdzają wysokość zadłużenia oraz trudną sytuację materialną. Ogłoszenie upadłości pociąga za sobą pewne konsekwencje, z którymi musisz się liczyć. Sprawdź, z jakimi skutkami wiąże się ogłoszenie bankructwa!

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Pozytywnym skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim uwolnienie się od ciążących na dłużniku długów i wyjście ze spirali zadłużenia, chociaż w części. Dłużnik jednak traci prawo do rozporządzania swoim majątkiem, a jego dobra stają się masą upadłościową, którą zarządza syndyk. W przypadku wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a cały dotychczasowy majątek wchodzi do masy upadłościowej. Wszelkie umowy darowizny i sprzedaży stają się także bezskuteczne.

Postępowanie upadłościowe może skutkować utratą nieruchomości czy samochodu. Jednak doświadczone kancelarie pomagają dłużnikom również w ochronie majątku i wyłączeniu składników mienia z masy upadłościowej, co pozwala zachować mieszkanie, pojazdy czy swoje udziały w spółce. Jak widzisz, ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą wiele konsekwencji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, dlatego przed złożeniem wniosku warto zasięgnąć porady radcy prawnego.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc