Blog

spotkanie z prawnikiem

Rodzaje upadłości przedsiębiorstw

Twoja firma ma poważne problemy z wypłacalnością, a kasie firmowej zaczyna brakować środków na pokrycie bieżących zobowiązań? Firma przestaje być wypłacalna, jeżeli nie stać jej na pensje dla pracowników czy płacenie kontrahentom za dostawę towarów i wykonanie usług. Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa pozwala na nowy start bez długów. Za sprawą tej procedury wielu przedsiębiorców może wydostać się ze spirali zadłużenia. Najważniejszą zasadą postępowania upadłościowego jest jak największe zaspokojenie wierzycieli oraz umożliwienie dłużnikowi oddłużenia się.

Czytaj więcej

sprawa komornicza

Rola i zadania komornika w postępowaniu egzekucyjnym

Postępowanie egzekucyjne to nic innego jak czynności procesowe stron i organów egzekucyjnych zmierzające do zaspokojenia wierzyciela. Czynności te są podejmowane w celu realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym z majątku dłużnika. W postępowaniu tym dłużnik może skorzystać z obrony w egzekucji w celu jej uniknięcia lub uzyskania pomocy prawnej nad jej przebiegiem. W postępowaniu egzekucyjnym biorą udział uczestnicy postępowania i organy egzekucyjne, czyli sąd rejonowy oraz komornik, który ma prawo zająć nieruchomości czy wejść na rachunek dłużnika i pobrać określoną kwotę.

Czytaj więcej

prawnik za biurkiem

Rola i znaczenie obsługi prawnej przy restrukturyzacji

Restrukturyzacja to dobry sposób na ochronę przedsiębiorcy przed upadłością, nawet w przypadku bardzo trudnej sytuacji finansowej. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji firmy w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Czytaj więcej

małżeństwo z zadłużeniem

Skuteczne metody na zmniejszenie zadłużenia

Wysokość comiesięcznych rat przewyższa Twoje możliwości finansowe? Firma windykacyjna wysyła Ci regularnie pisma? A może otrzymałeś sądowy nakaz zapłaty lub zawiadomienie o rozpoczęciu egzekucji z majątku? Osoby, które wpadają w pętlę zadłużenia najczęściej myślą, że jest to sytuacja bez wyjścia. Na szczęście tak nie jest i im szybciej zaczniesz działać, tym szybciej wyjdziesz z tej trudnej sytuacji finansowej.

Czytaj więcej

dolary spirala

Spirala zadłużenia - co to za zjawisko i jak go uniknąć?

Spirala zadłużenia to stan kryzysu, w którym dłużnik zaciąga kolejne kredyty na spłatę wcześniej pożyczonych pieniędzy. To poważne zagrożenie zarówno dla domowych budżetów, jak i przedsiębiorstw. Często zdarza się, że osoby zadłużone nie zdają sobie sprawy ze skali swoich problemów finansowych. Jak rozpoznać, że grozi Ci spirala długów? Co zrobić, aby w porę uniknąć wzrostu sumy zadłużenia? Poznaj odpowiedzi w poniższym tekście. 

Czytaj więcej

dłużnik

Sposoby dłużników na uniknięcie egzekucji

Dłużnicy bardzo często spotykają się w swoim życiu z różnego rodzaju wezwaniami do zapłaty czy zawiadomieniami o rozpoczęciu egzekucji z ich majątku. Pisma te pochodzą głównie od firm windykacyjnych i kancelarii komorniczych. Wszczęcie egzekucji jest możliwe dzięki klauzuli wykonalności, która zapada po postępowaniu sądowym lub na wniosek wierzyciela.

Czytaj więcej

bankrut kieszenie puste

Upadłość firmy

Upadłość firmy jest procesem zmierzającym do równomiernego zaspokojenia wierzycieli z majątku dłużnika i likwidacji firmy, a czasami może prowadzić nawet do zachowania przedsiębiorstwa. Bardzo istotne jest złożenie przez dłużnika niewypłacalnego w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, bez względu na późniejszą decyzję sądu. Upadłość gospodarcza jest procesem przeznaczonym dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Czytaj więcej

mężczyzna wyciągający pustą kieszeń

Upadłość konsumencka a majątek wspólny

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. Ogłoszenie upadłości skutkuje częściowym lub pełnym oddłużeniem konsumenta przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej życie dłużnika całkowicie się zmienia. Procedura ogłoszenia upadłości nie pozostaje także bez znaczenia dla małżeństwa i majątku wspólnego małżonków. Upadłość konsumencka jest bardzo często jedyną szansą dla dłużnika na wyjście ze spirali zadłużenia. Jednak trzeba mieć na uwadze wszystkie konsekwencje, które ze sobą niesie ogłoszenie upadłości.

Czytaj więcej

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc