Restrukturyzacja firmy ma na celu uchronić przedsiębiorcę przed upadłością. To bardzo dobre rozwiązaniem dla przywrócenia płynności finansowej firmy w szczególności w początkowej fazie problemów finansowych.

Im wcześniej przedsiębiorca decyduje się na restrukturyzację tym jest większa szansa na pozytywny skutek i korzyści w postaci dokonania skutecznej restrukturyzacji i przywrócenia płynności finansowej.

rozmowa

W tym celu nasza firma opracowuje plan restrukturyzacyjny i składa do sądu wniosek o restrukturyzację. Przystępujemy do negocjacj z wierzycielami i proponujemy redukcję części zadłużenia, prolongatę spłaty, harmonogramy z większą ilością i jednocześnie zmniejszeniem miesięcznych rat, które umożliwią odzyskanie płynności finansowej przez przedsiębiorstwo. Przeprowadzamy audyty przedsiębiorstw, proponujemy wdrożenie zmian organizacyjnych przynoszących oszczędności. Restrukturyzację firmy prowadzić można poprzez jedno z czterech postępowań:

  • uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne;
  • postępowanie o zatwierdzenie układu;
  • przyspieszone postępowanie układowe;
  • postępowanie układowe;
  • postępowanie sanacyjne.

Restrukturyzacja może być prowadzona zarówno w stosunku do przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością jak i wypłacalnych.

Otwarcie restrukturyzacji przez Sąd bardzo często oznacza, iż nie może być prowadzona egzekucja i nie będą przymusowo pobierane żadne środki finansowe. Jest to więc bardzo dobry okres na ustabilizowanie sytuacji w firmie. Co do zasady wierzyciele muszą brać udział w postępowaniu i nie mogą prowadzić działań sądowych i egzekucyjnych przeciwko przedsiębiorcy co zdecydowanie zwiększa szanse na porozumienie z wierzycielami i jednocześnie przywraca płynność finansową.

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc