Restrukturyzacja gospodarstw w zakresie zadłużenia to procedura, która umożliwia rolnikom wyjście z kryzysu finansowego. Otrzymanie pożyczki na pokrycie długów stanowi szansę na uniknięcie egzekucji komorniczej oraz zachowanie majątku. Istnieją też przypadki, w których gospodarze mogą wszcząć sądowe postępowanie restrukturyzacyjne, aby zawrzeć porozumienie z wierzycielami. Który ze sposobów na oddłużanie sprawdzi się w Twojej sytuacji?


Pożyczka na restrukturyzację gospodarstwa rolnego

W styczniu 2021 roku rolnicy zyskali możliwość ubiegania się o pożyczkę na restrukturyzację gospodarstwa w ARiMR. Udzielana jest ona na pokrycie długów wymagalnych o charakterze pieniężnym, które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Warunkiem uzyskania pomocy finansowej z tej instytucji jest konieczność posiadania wkładu własnego. Wysokość tej kwoty wyliczana jest na podstawie wartości długu i wynosi minimum:

  • w przypadku mikro lub małej działalności – 25% kosztów restrukturyzacji;
  • w przypadku średniej działalności – 40% kosztów restrukturyzacji.

Wniosek o pożyczkę można złożyć dopiero po opracowaniu planu restrukturyzacyjnego, który musi zostać zaakceptowany przez dyrektora lokalnego ODR.


Restrukturyzacja sądowa dla rolników

 

rolnik na polu

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego może odbyć się na drodze postępowania sądowego. Warunkiem skorzystania z tej metody oddłużania jest to, że rolnik stracił płynność finansową w prowadzeniu zorganizowanej działalności, która przynosi mu dochody ze sprzedawanych produktów. Postępowanie restrukturyzacyjne zapewnia:

  • ochronę majątku przed egzekucją komorniczą;
  • ochronę przed wypowiedzeniem umów, np. umowy dzierżawy; 
  • ustalenie nowych warunków spłaty zobowiązań z wierzycielami oraz zmniejszenie wysokości długów. 

Wnioski do sądu gospodarczego mogą składać rolnicy, których suma zobowiązań wobec kredytodawców jest wyższa od wartości ich majątku.

W większości przypadków restrukturyzacja sądowa jest lepszym sposobem na rozwiązanie problemów finansowych gospodarstwa niż zaciąganie pożyczki w ARiMR. Daje bowiem więcej możliwości, gwarantuje ochronę przed komornikiem oraz nie wymaga posiadania wkładu własnego.

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc