Znajomość przyczyn zadłużenia firm pozwala przedsiębiorcom w porę uniknąć poważnych kryzysów. Brak możliwości regularnej spłaty należności wierzycielom często prowadzi do procesów windykacyjnych i ogłoszenia upadłości. W poniższym tekście przedstawiamy czynniki, które powodują straty w budżetach przedsiębiorstw oraz sposoby na to, jak skutecznie im zapobiegać. 

 

Jak powstaje zadłużenie w firmie?

Najczęstszą przyczyną zadłużenia firmy jest zator sprzedażowy, który uniemożliwia systematyczną spłatę zobowiązań (pojawia się na przykład z powodu sezonowości branży). Stabilności przedsiębiorstwa nie sprzyja również nieumiejętne zarządzanie finansami, czyli

  • zaciąganie wysoko oprocentowanych pożyczek i kredytów dla przedsiębiorców;
  • nietrafione inwestycje;
  • wysokie koszty prowadzenia działalności;
  • branie kolejnych kredytów na spłatę wcześniej pożyczonych środków (spirala zadłużenia);
  • zły wybór partnerów biznesowych i brak ochrony przed niewypłacalnością klientów.

Do kryzysu finansowego w firmie przyczyniają się też zdarzenia losowe, takie jak aktualna pandemia koronawirusa. To jedyny czynnik, przed którym nie można się zabezpieczyć. Aby uniknąć pozostałych niebezpieczeństw wystarczy podejmować odpowiednie działania z wyprzedzeniem.

 

Jak uniknąć zadłużenia firmy?

Istnieje kilka sposobów na zapobieganie problemom finansowym przedsiębiorstwa. Aby uniknąć zadłużenia firmy powinieneś:

  • gromadzić oszczędności oraz korzystać ze wsparcia specjalistów w zakresie finansów, między innymi podczas podejmowania decyzji o pożyczkach;
  • dokładnie weryfikować potencjalnych klientów i wymagać od nich terminowej zapłaty za produkty lub usługi;
  • zabezpieczać się przed opóźnieniami w płatnościach poprzez stosowne zapisy w umowach z kontrahentami;
  • wprowadzić optymalizację podatkową i optymalizację kosztów;
  • szybko reagować na zbliżające się trudności w spłacie długów.

Nasza kancelaria oferuje stałą obsługę prawną dla firm, w ramach której wspieramy klientów w prowadzeniu działalności gospodarczej. Na początku współpracy przeprowadzamy szczegółowy audyt prawny, finansowy i rachunkowy. Na podstawie wyników analiz przygotowujemy strategię działań, które zmniejszą koszty prowadzenia firmy oraz zapewnią jej bezpieczeństwo prawne i finansowe.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc