Blog

audyt

Audyt przedsiębiorstwa - jakie ma znaczenie dla restrukturyzacji?

Przyczyn utraty płynności finansowej w małych i średnich firmach jest sporo, jednak istnieją sposoby na wyjście z takich kryzysowych sytuacji. Pomocne są tutaj narzędzia do walki z długami pozwalające lepiej zarządzać kosztami firmowymi. Niezwykle ważne jest, aby dążyć do jak największej kontroli nad kosztami, ich optymalizacji oraz restrukturyzacji.

Czytaj więcej

błąd

Błędy popełniane przez dłużników

Bardzo często zdarza się, że dłużnicy wpadają w panikę po otrzymaniu wezwania do zapłaty od wierzyciela lub pisma od komornika. Zaczynają pogłębiać swoje zadłużenie, zaciągając kolejne kredyty lub chwilówki. Jednak należy zachować spokój i zgłosić się do doświadczonej kancelarii antywindykacyjnej, która podejmie się polubownych negocjacji z wierzycielem i restrukturyzacji zadłużenia. Pamiętaj, że nawet gdy brakuje Ci pieniędzy na uregulowanie zadłużenia, zawsze masz szansę na uniknięcie konsekwencji niespłacania długów.

Czytaj więcej

młotek sędziowski i model domu w tle

Co dzieje się z majątkiem po ogłoszeniu upadłości?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik jest zobowiązany wydać cały swój majątek i związaną z nim dokumentację syndykowi. Urzędnik dokonuje spisu inwentarza oraz ustala skład masy upadłościowej, która zostanie spieniężona na rzecz spłaty zobowiązań upadłego. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego część mienia jest wyłączona spod egzekucji. Które składniki majątku pozostaną Twoją własnością po ogłoszeniu upadłości?

Czytaj więcej

zawarcie układu

Co może zyskać wierzyciel, decydując się na układ z dłużnikiem?

Obecne czasy są bardzo trudne dla polskich przedsiębiorców, którzy coraz częściej popadają w kłopoty finansowe i mają problem z wypłacalnością. Na szczęście mogą oni skorzystać z różnych rozwiązań przewidzianych w polskim prawie. Aby zapobiec upadłości i poprawić sytuację finansową można zdecydować się na negocjacje z wierzycielami. Celem negocjacji jest wypracowanie dogodnych dla obu stron warunków spłaty zobowiązania i zawarcie układu.

Czytaj więcej

zwolnienia grupowe

Co się dzieje z pracownikami, kiedy firma ogłasza upadłość?

Ogłoszenie upadłości to rozwiązanie dla firm, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Za sprawą tej procedury firma może wydostać się ze spirali zadłużenia. Co więcej, wcale nie musi się to wiązać z zamknięciem przedsiębiorstwa. Upadłość ma miejsce, gdy firma staje się niewypłacalna lub gdy jej zobowiązania przekraczają wartość majątku.

Czytaj więcej

kalkulator na biurku

Co wchodzi w skład masy upałościowej?

Masa upadłościowa to wszystkie aktywa upadłego, które muszą zostać sprzedane, aby pozyskać środki finansowe na spłatę roszczeń wierzycieli. Jako dłużnik musisz być świadomy, jaką część mienia możesz stracić. Warto też dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy, jeśli w toku przygotowań do likwidacji majątku masz wątpliwości co do składu masy upadłościowej. 

Czytaj więcej

sąd

Co zrobić, gdy wniosek o upadłość został oddalony?

Upadłość przedsiębiorstwa daje szansę na nowy start bez długów i wcale nie musi wiązać się z zamknięciem firmy. Skutkiem ogłoszenia upadłości jest zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych. Może ona być ogłoszona w wyniku postępowania prowadzonego w trybie likwidacyjnym lub układowym. Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność przedsiębiorcy. Jest to sytuacja, w której opóźnienie w spłacie zaległości pieniężnych przekracza 3 miesiące lub wartość zobowiązań przewyższa majątek dłużnika przez czas dłuższy niż 24 miesiące. Przedsiębiorca powinien mieć jednak możliwość oddłużenia.

Czytaj więcej

pusty portfel

Czy były przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka daje dużą szansę na rozwiązanie problemów finansowych. Skutkuje ona częściowym lub pełnym oddłużeniem konsumenta przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest brak środków na regulowanie zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Czytaj więcej

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc