Prawo powinno służyć obywatelom rozwiązywać różnego rodzaju konflikty. Jednocześnie system przepisów oraz procedur prawnych jest tak skomplikowany, że łatwo się w nim pogubić, a niewiedza z tego zakresu może bardzo zaszkodzić. Dlatego w wielu sytuacjach warto skorzystać z usług doradcy prawnego. Jakie kompetencje powinien mieć ten specjalista?

Kto może wykonywać zawód doradcy prawnego

Zawód doradcy prawnego jest jednym z zawodów prawniczych. Podstawowym wymogiem dla osób chcących wykonywać ten zawód jest posiadanie końcowego dyplomu studiów wyższych magisterskich na kierunku prawo.

Po ukończeniu studiów, przyszły doradca prawny powinien odbyć aplikację prawniczą, która trwa trzy lata i obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Na koniec aplikacji przyszli doradcy prawni zdają egzamin państwowy, po którym uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu.

prawnik

Jakie są niezbędne kwalifikacje doradcy prawnego?

Dobry doradca prawny powinien przede wszystkim posiadać gruntowną wiedzę z zakresu prawa, która jest niezbędna do skutecznego rozwiązywania problemów klientów. Musi być na bieżąco z aktualnymi przepisami prawnymi oraz orzecznictwem sądowym, a także zmianami w systemie prawnym. Ważną cechą dobrego doradcy jest umiejętność analitycznego myślenia, szybkiego znajdowania rozwiązań prawnych, a także kompetencje interpersonalne. Klientami doradcy prawnego są osoby, które nie mają dużego doświadczenia w poruszaniu się w zawiłościach systemu prawnego, dlatego umiejętność jasnego i przystępnego wyjaśniania różnych zagadnień jest kluczowa do osiągnięcia sukcesu. Ponadto doradca powinien być również osobą obdarzoną empatią, umiejącą słuchać potrzeb swoich klientów i prawidłowo oceniać ich sytuację by znaleźć odpowiednie rozwiązania. Komunikatywność i charyzma są również niezwykle ważne w sytuacji, kiedy doradca prawny występuje jako przedstawiciel klienta np. w kontaktach z wierzycielami i komornikami lub przed sądem.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc