Zadłużenie jest dla wielu osób problemem nie tylko ze względu na utratę płynności finansowej. Często dochodzi do tego również fakt nękania ze strony wierzycieli. Dowiedz się w jaki sposób wierzyciele mogą próbować wymusić spłatę długu i jak można się przed tym skutecznie bronić.

W jaki sposób wierzyciele mogą nękać dłużnika?

Nękanie ze strony wierzycieli może przybierać różne formy. Najczęściej spotykane to telefoniczne czy listowne próby wyegzekwowania należności, często w agresywnym tonie i z użyciem niecenzuralnych słów. Niekiedy dochodzi także do stosowania groźby bezprawnej lub przymuszania do zawarcia ugod, które nie są korzystne dla dłużnika. Wierzyciele mogą również próbować naciskać na psychikę dłużnika, publikując jego dane osobowe oraz informacje o długach w Internecie lub udostępniając je innym osobom.

Warto mieć świadomość, że nie każda działalność windykacyjna jest nielegalna. Wierzyciele mają prawo dochodzić swoich należności, jednak muszą robić to w sposób zgodny z prawem i respektować prawa dłużników.

Jak radzić sobie z nękaniem

windykator

Pierwszym krokiem, jaki możesz podjąć w celu ochrony przed nękaniem ze strony wierzycieli, jest udanie się po pomoc prawną do naszej kancelarii, a konkretnie – skorzystanie z usług antywindykacyjnych. Dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości prawa jesteśmy w stanie ocenić,, czy działania windykacyjne są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wskażemy, które z nich można uznać za nielegalne. Jeśli dochodzi faktycznie do nękania, pomożemy Ci w przygotowaniu odpowiedzi na nielegalne żądania wierzyciela oraz doradzimy, jak postępować w dalszej części procesu windykacji. W przypadku poważniejszych naruszeń praw dłużnika, możliwe jest także podjęcie działań prawnych przeciwko wierzycielowi. Działania te mogą obejmować wniesienie sprawy do sądu czy skierowanie sprawy do rzecznika praw obywatelskich.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc