Blog

młotek sędziowski

Czy egzekucję komorniczą można zawiesić?

Do egzekucji komorniczej dochodzi, gdy komornik jest w posiadaniu tytułu wykonawczego, czyli wyroku lub sądowego nakazu zapłaty. Wówczas powiadamia on o tym dłużnika oraz informuje go o szczegółach postępowania. Dłużnikowi w ramach postępowania egzekucyjnego przysługuje wiele uprawnień, z których może skorzystać. Jednym z nich jest zawieszenie egzekucji komorniczej w całości lub części, czyli jej wstrzymanie na pewien czas.

Czytaj więcej

kobieta z mężczyzną na spotkaniu z przedstawicielem bankowym

Czy istnieją kredyty dla zadłużonych?

Większość osób z problemami finansowymi jest przekonana o tym, że kredytów dla zadłużonych udzielają wyłącznie firmy pożyczkowe. Zaciąganie chwilówek w parabankach naraża dłużników na wpadnięcie w „spiralę zadłużenia”, między innymi z powodu wysokich prowizji oraz dużych odsetek naliczanych za opóźnienia w regulowaniu rat zobowiązania. Czy istnieje bezpieczniejsza alternatywa na otrzymanie pożyczki przy posiadaniu niskiej zdolności kredytowej?

Czytaj więcej

kredyt frankowy

Czy każdy frankowicz może pozwać bank o kredyt we frankach?

Sprawy frankowe od wielu lat są przedmiotem wniosków sądowych. Umowy kredytu frankowego kwestionowane są głównie z tego powodu, że zawierają niedozwolone postanowienia umowne, które kształtują sytuację frankowiczów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszając ich interesy.  Za niedozwolone uznaje się takie zapisy umowy kredytowej, które nie określają w odpowiedni sposób warunków i wysokości zmiany oprocentowania kredytu, a także zasad wypłaty i spłaty tego kredytu.

Czytaj więcej

słowo likwidacja napisana na czerwonej kartce

Czy likwidacja i upadłość firmy to pojęcia równoznaczne?

Z punktu widzenia przepisów likwidacja oraz upadłość przedsiębiorstwa to dwa odmienne pojęcia, które nie są sobą równoznaczne. Do likwidacji spółki odnoszą się przepisy Kodeksu spółek handlowych. Natomiast do upadłości przepisy zawarte w ustawie Prawo upadłościowe. Przedsiębiorcy często nie wiedzą, czy właściwa dla nich będzie upadłość firmy, czy jej likwidacja. Dlatego, aby mieć pewność warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii.

Czytaj więcej

skorzystanie z restrukturyzacji firmy

Czy mały przedsiębiorca może przejść restrukturyzację?

Twoja firma boryka się z trudną sytuacją finansową? A może nie stać Cię na terminową spłatę zadłużenia, jednak nie chcesz zamykać firmy? Restrukturyzacja została stworzona po to, aby chronić przedsiębiorców przed upadłością. Jeżeli Twoja firma ma długi - nie czekaj na sądowy nakaz zapłaty. Zdecyduj się na restrukturyzację! Jej celem jest przyjęcie i zatwierdzenie układu między dłużnikiem a wierzycielami. Z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego przedsiębiorca ustala nowy plan spłaty zobowiązań z wierzycielami, np. rozkłada je na dogodne raty. Dzięki restrukturyzacji firmy przedsiębiorca może zmniejszyć swój dług, zawiesić postępowanie egzekucyjne, odblokować rachunek bankowy czy ustalić nowy plan spłaty wierzycieli.

Czytaj więcej

znak zapytania na stosie pieniędzy

Czy można umorzyć koszty komornicze?

Celem postępowania egzekucyjnego jest wyegzekwowanie długu od dłużnika. Egzekucję prowadzi komornik, który pobiera za swoją pracę stosowne wynagrodzenie. Przy czym, w pierwszej kolejności egzekwowane są opłaty komornicze. W ich skład wchodzą także wydatki poniesione podczas trwającego postępowania, czyli koszty korespondencji, pozyskania dokumentów, transport, wynagrodzenia dla tłumaczy, wynagrodzenia dla biegłych czy opłaty za ogłoszenia. To, jaką kwotę pobiera komornik od dłużnika, reguluje ustawa o kosztach komorniczych.

Czytaj więcej

spłata długu

Czy musisz spłacać długi partnera?

Ustrój majątkowy małżeński w dużej mierze wpływa na kwestię odpowiedzialności za długi współmałżonka. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (ustawowa), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa.

Czytaj więcej

licytacja majątku

Czy po licytacji majątku można dochodzić odszkodowania?

Licytacja komornicza to końcowy etap postępowania egzekucyjnego. Jest ona prowadzona z majątku dłużnika. Nabywcą może zostać osoba lub podmiot prawny, który zapłaci najwyższą kwotę za przedmiot licytacji. Wierzyciel ma prawo kupić majątek dłużnika na licytacji. Może też poczekać do momentu, aż okaże się ona bezskuteczna i złożyć oświadczenie o przejęciu na własność rzeczy dłużnika.

Czytaj więcej

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc