Przyczyn utraty płynności finansowej w małych i średnich firmach jest sporo, jednak istnieją sposoby na wyjście z takich kryzysowych sytuacji. Pomocne są tutaj narzędzia do walki z długami pozwalające lepiej zarządzać kosztami firmowymi. Niezwykle ważne jest, aby dążyć do jak największej kontroli nad kosztami, ich optymalizacji oraz restrukturyzacji.

 

Restrukturyzacja daje duże szanse na osiągnięcie zamierzonych celów, jednak przeprowadzona niewłaściwie może skończyć się niepowodzeniem. Dzięki poprawnie przeprowadzonej restrukturyzacji firmy z pomocą doświadczonej kancelarii prawnej przedsiębiorca może:

  • zwiększyć sprawność zarządzania,
  • lepiej wykorzystać majątek firmowy i ograniczyć koszty działalności,
  • dostosować przedsiębiorstwo do potrzeb rynku,
  • uzyskać wyższą efektywność i rentowność przedsiębiorstwa,
  • osiągnąć wyznaczone cele i odbudować zaufanie,
  • doprowadzić do wzrostu konkurencyjności.

Restrukturyzacja może być rozwojowa (stały rozwój firmy), antycypacyjna (realizacja zmian strukturalnych i uzyskanie przewagi konkurencyjnej), dostosowawcza (szybkie zmiany strukturalne w reakcji na stwierdzone zmiany w otoczeniu) i naprawcza (działania stabilizujące i przywrócenie efektywności). Ta ostatnia może być alternatywą dla likwidacji czy upadłości przedsiębiorstwa.

 

Jaka jest rola audytu w restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

audyt

Restrukturyzacja została na trwałe wpisana w rozwój przedsiębiorstw, a przeprowadzenie audytu pozwala sprawdzić, czy struktura obecnego finansowania jest najlepsza oraz, czy jest dostosowana do celów firmy. Zadaniem audytu jest uwiarygodnienie danych zaprezentowanych w sprawozdaniu, którego celem jest ocena nie tylko efektywności gospodarowania, lecz także ryzyka firmy czy zajmowanej lub oczekiwanej pozycji na rynku.

Audyt finansowy to narzędzie informacyjno-kontrolne wspierające proces restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jego zaletą jest udział zewnętrznego specjalisty, który jest w stanie obiektywnie stwierdzić, jakie obszary działania firmy wymagają poprawy. Audyt stanowi ważny element procesu restrukturyzacyjnego, gdyż wspomaga skuteczną i efektywną odbudowę przedsiębiorstwa. Stwarza szanse zdynamizowania procesów strategicznych przedsiębiorstwom o trudnej kondycji ekonomiczno-finansowej. Co więcej, pomaga on także zdrowym firmom stojącym przed koniecznością sprostania wyzwaniom współczesnej konkurencji.

Profesjonalne kancelarie rozpoczynają restrukturyzację od analizy sytuacji przedsiębiorstwa oraz przedstawienia możliwości, jakie daje ustawa prawo restrukturyzacyjne. Dużą rolę odgrywa tutaj wykonanie audytu, który pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy sądowa restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest w ogóle potrzebna. Być może wystarczy przeprowadzić negocjacje z wierzycielami i uzyskać dodatkowe finansowanie. Jest też możliwość, że sytuacja przedsiębiorstwa będzie na tyle dramatyczna, że pozostanie jedynie postępowanie upadłościowe.

Przedsiębiorstwa, które nie wykonują audytu oraz nie prowadzą ksiąg rachunkowych i nie sporządzają sprawozdań finansowych, mają ograniczone informacje o kondycji finansowej i majątkowej. A przecież są one głównym źródłem informacji o przedsiębiorstwie. Wzbogacają one wiedzę i doświadczenie kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. Audyt w firmie należy postrzegać jako istotne narzędzie optymalizujące, za pomocą którego specjalista wskaże przedsiębiorcy nowe możliwości czy sposoby na ograniczenie kosztów działalności.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc