Upadłość przedsiębiorstwa daje szansę na nowy start bez długów i wcale nie musi wiązać się z zamknięciem firmy. Skutkiem ogłoszenia upadłości jest zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych. Może ona być ogłoszona w wyniku postępowania prowadzonego w trybie likwidacyjnym lub układowym. Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność przedsiębiorcy. Jest to sytuacja, w której opóźnienie w spłacie zaległości pieniężnych przekracza 3 miesiące lub wartość zobowiązań przewyższa majątek dłużnika przez czas dłuższy niż 24 miesiące. Przedsiębiorca powinien mieć jednak możliwość oddłużenia.

 

Aby rozpocząć całą procedurę, należy złożyć wniosek o upadłość gospodarczą do sądu w terminie 30 dni od powstania stanu niewypłacalności. W tym okresie warto unikać zobowiązań finansowych, gdyż pomaga to w pozytywnym rozpatrzeniu sprawy. Co jednak zrobić, gdy Twój wniosek o upadłość gospodarczą zostanie oddalony?

 

Kiedy sąd może oddalić wniosek o upadłość i jakie kroki należy podjąć?

Sąd może oddalić złożony wcześniej wniosek o ogłoszenie upadłości gospodarczej w sytuacji, gdy stwierdzi, że sytuacja dłużnika jest stabilna i nie zauważy zagrożenia utraty przez niego zdolności do spłacania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Sąd oddali także wniosek, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza tylko na zaspokojenie tych kosztów.

Jeżeli sąd oddali wniosek o upadłość gospodarczą, wówczas należy sprawdzić, co było przyczyną oddalenia. W niektórych sytuacjach dłużnik może ponownie złożyć taki wniosek. W momencie otrzymania pisma z sądu o oddaleniu wniosku dłużnik ma prawo do złożenia zażalenia w terminie 7 dni, co wiąże się jednak z kolejną opłatą sądową. Innym rozwiązaniem jest także próba ratowania firmy poprzez restrukturyzację.

 

młotek sędziego

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc