Obecne czasy są bardzo trudne dla polskich przedsiębiorców, którzy coraz częściej popadają w kłopoty finansowe i mają problem z wypłacalnością. Na szczęście mogą oni skorzystać z różnych rozwiązań przewidzianych w polskim prawie. Aby zapobiec upadłości i poprawić sytuację finansową można zdecydować się na negocjacje z wierzycielami. Celem negocjacji jest wypracowanie dogodnych dla obu stron warunków spłaty zobowiązania i zawarcie układu.

Polubowne negocjacje z wierzycielami pozwolą ustalić nowe warunki spłaty należności. Decydując się na układ z dłużnikiem, wierzyciel może zyskać kilka korzyści, w zależności od szczegółów układu. Negocjacje z wierzycielem są dużo lepszym rozwiązaniem niż brak zaangażowania i chęci porozumienia, gdyż często skutkuje to negatywnymi następstwami.

Jakie korzyści będzie miał wierzyciel z zawarcia układu z dłużnikiem?

Jeżeli uda się uzyskać kompromis, wierzyciel zyskuje pewność, że dłużnik będzie mógł wywiązać się ze zobowiązania. Z kolei dłużnik otrzyma warunki, które umożliwią mu systematyczną spłatę zobowiązań w ustalonym terminie. Układ między wierzycielem a dłużnikiem zwiększa szansę na odzyskanie długu - umożliwia wierzycielowi odzyskanie części zadłużenia, co zwiększa szanse na odzyskanie reszty.

Jeśli dłużnik ogłosi niewypłacalność, wierzyciel może stracić szansę na odzyskanie swojego długu. Natomiast zawarcie układu może pomóc wierzycielowi w uniknięciu tego ryzyka. Co więcej, układ między dłużnikiem a wierzycielem sprawia, że nie ponosi on także kosztów postępowania sądowego i oszczędza czas - dług spłacany jest szybciej niż w przypadku wejścia na drogę sądową.

Należy także pamiętać, że wymiar korzyści wynikających z zawarcia układu zależy od indywidualnej sytuacji finansowej dłużnika oraz od szczegółów samego układu, np. terminu spłat czy wysokości kwoty do spłaty.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc