Bardzo często zdarza się, że dłużnicy wpadają w panikę po otrzymaniu wezwania do zapłaty od wierzyciela lub pisma od komornika. Zaczynają pogłębiać swoje zadłużenie, zaciągając kolejne kredyty lub chwilówki. Jednak należy zachować spokój i zgłosić się do doświadczonej kancelarii antywindykacyjnej, która podejmie się polubownych negocjacji z wierzycielem i restrukturyzacji zadłużenia. Pamiętaj, że nawet gdy brakuje Ci pieniędzy na uregulowanie zadłużenia, zawsze masz szansę na uniknięcie konsekwencji niespłacania długów.

 

Nie udawaj, że długi nie istnieją!

Najgorsze, co może zrobić dłużnik to udawanie, że długi nie istnieją. Dłużnicy często nie odbierają nakazów zapłaty i ignorują wiadomości mailowe, pisma oraz telefony od wierzycieli, co nie polepsza sprawy, a tylko ją pogarsza. Brak zaangażowania, chęci porozumienia oraz unikanie kontaktów z wierzycielem skutkować będzie negatywnymi następstwami. Konsekwencją niespłacania długów jest np. naliczanie odsetek karnych i kosztów czynności windykacyjnych. Dłużnik może zostać wpisany także na listę BIK.

 

Zbyt późna decyzja o wdrożeniu rozwiązań restrukturyzacyjnych

Im później zadłużone przedsiębiorstwo zdecyduje się na restrukturyzację długów, tym mniejsze są szanse na porozumienie z wierzycielami. Restrukturyzacja pozwoli uchronić się przed upadłością i odzyskać płynność finansową. Otwarcie restrukturyzacji sprawia, że wierzyciele nie mogą prowadzić działań sądowych i egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi, dzięki temu zyskuje on czas na wprowadzenie odpowiednich działań naprawczych. Szybkie złożenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia sprawia, że skuteczność działań jest największa. Pamiętaj, że restrukturyzacja chroni przed upadłością zarówno duże, jak i małe firmy, które dzięki niej mogą rozwiązać swoje problemy finansowe, wyjść ze spirali zadłużenia i zaspokoić wierzycieli.

 

błąd

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc