W toku postępowania komorniczego dłużnik nie tylko spłaca swoich wierzycieli, ale również jest zobowiązany pokryć koszty komornicze.  W artykule przeczytasz, jakie koszty komornicze są obowiązkowe, ile wynoszą i czy istnieje możliwość ich umorzenia.

Jakie są koszty komornicze?

Opłaty komornicze zależą od rodzaju egzekucji oraz od konkretnego przypadku. Kosztami komorniczymi są przede wszystkim:

  • Podstawowa opłata egzekucyjna - wynosi 10% od egzekwowanej kwoty
  • Preferencyjna opłata egzekucyjna wynosi 3% - jest stosowana tylko wtedy, gdy dłużnik spłaca zadłużenie w ciągu miesiąca od uzyskania informacji o wszczęciu postępowania.
  • Opłata przy umorzeniu – wynosi 5% i płaci ją wierzyciel jeśli wystąpi o umorzenie lub dłużnik jeśli umorzenie nastąpi z powodu spłaty całości długu w ciągu miesiąca od uzyskania informacji o egzekucji albo jeśli nastąpi zawarcie porozumienia z wierzycielem,

Ponadto na koszty komornicze składają się koszty takie jak wynagrodzenie dla tłumaczy i biegłych, koszty korespondencji, uzyskania dokumentów i informacji, a także opłaty za ogłoszenia, przejazdy samochodem czy innym środkiem transportu.

banknoty i pieczątka

Czy koszty komornicze można umorzyć?

Umorzenie kosztów komorniczych jest możliwe tylko w niektórych przypadkach i zgodnie z art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Taką możliwość mają zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele. Dłużnik może starać się o umorzenie kosztów komorniczych, jeżeli wykaże, że jego sytuacja finansowa jest słaba lub przemawia za tym ważny interes publiczny. Wierzyciel z kolei ponosi koszty związane z umorzeniem kosztów na przykład w przypadku porozumienia się z dłużnikiem lub w przypadku spłaty całości długu w ciągu miesiąca od informacji o egzekucji.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc