Otrzymałeś sądowy nakaz zapłaty i nie wiesz, jakie kroki podjąć, aby uniknąć wszczęcia egzekucji komorniczej? Jeżeli się z nim zgadzasz, to najlepszym rozwiązaniem jest zapłata należności. Jednak jeżeli uważasz, że Twój dług przedawnił się, nigdy nie istniał lub nakaz sądowy zawiera błędy, możesz odwołać się od niego i złożyć sprzeciw. Nakaz zapłaty może być dostarczony w formie papierowej lub za pomocą e-sądu. Wszystko zależy od tego, w jakim trybie rozpoznawana jest sprawa. Sprzeciw od nakazu zapłaty zawsze wnosi się do właściwego sądu, który go wydał (nie ma znaczenia, czy nakaz wydał sąd, czy referendarz sądowy).

 

Jak jest termin na odwołanie się od nakazu zapłaty?

Sprzeciw od nakazu zapłaty musi być złożony w ciągu dwóch tygodni od dnia jego otrzymania. Dostarczenie pisma choćby jeden dzień po terminie sprawia, że Twoje roszczenia zostaną odrzucone, a wydany nakaz zapłaty stanie się prawomocny. Oznacza to, że powód będzie mógł skierować sprawę do komornika, co pomoże mu w wyegzekwowaniu należności. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że koszty postępowania ponosi dłużnik, a nie wierzyciel, który kieruje sprawę do sądu. Z kolei sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega opłacie sądowej.

 

Skorzystaj z pomocy doświadczonej kancelarii!

Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien spełniać wymogi określone przepisami prawa. Aby był on poprawny pod względem formalnym i prawnym, warto sięgnąć po pomoc doświadczonych prawników, na przykład radcy prawnego z Łodzi. Możesz skontaktować się z kancelarią oddłużeniową, która pomaga osobom pozwanym do sądu o zapłatę przez bank, firmę pożyczkową czy windykacyjną. Radca prawny z pewnością pomoże Ci napisać sprzeciw od sądowego nakazu zapłaty oraz wesprze podczas postępowania sądowego. Może on także podjąć kroki zmierzające do zawarcia ugody z wierzycielem, co pozwoli na ustalenie dogodnego dla Ciebie harmonogramu spłaty.

pieniądze i przelew bankowy

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc