Restrukturyzacja to dobry sposób na ochronę przed upadłością, nawet w przypadku bardzo trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy. W toku tej procedury dłużnik zawiera porozumienie z wierzycielami, które umożliwia spłatę zobowiązań na nowych warunkach. Wierzycielem najczęściej jest bank oraz firma pożyczkowa lub windykacyjna. Postanowienia układu są korzystne dla obu stron. Ponadto postępowanie restrukturyzacyjne zakłada wdrożenie działań, które poprawią organizacje firmy i jej sytuację finansową.

 

Skuteczna negocjacja zadłużeń pozwala na wypracowanie dogodnych dla wierzyciela i dłużnika warunków spłaty zobowiązania. Takie negocjacje mogą okazać się najlepszym rozwiązaniem problemów z wypłacalnością. W przypadku uzyskania kompromisu wierzyciel zyskuje pewność, że zadłużony wywiąże się ze swojego zobowiązania, a dłużnik otrzyma od banku warunki, które umożliwią mu spłatę kredytu w ustalonym terminie. Negocjacje z wierzycielami można prowadzić na każdym etapie postępowania, tj. polubownym, sądowym oraz komorniczym.

Pomoc kancelarii antywindykacyjnej w negocjacji z wierzycielami to najlepsze rozwiązanie. Kancelarie mają wieloletnie doświadczenie, znają mechanizmy oraz procedury wykorzystywane przez banki i firmy windykacyjne, co umożliwia skuteczne działanie. Doskonała znajomość prawa oraz sprawne techniki negocjacyjne pozwolą na zawarcie ugody z wierzycielami na warunkach dogodnych dla dłużnika.

 

Jakie działania podejmowane są w celu negocjacji zadłużeń?

negcjowanie

Przedsiębiorcy będący w kłopotach finansowych zbyt późno otwierają postępowanie restrukturyzacyjne. Tymczasem daje ono bardzo użyteczne narzędzia pomagające w negocjacjach z wierzycielami. Propozycje układowe mogą stanowić istotny argument przy wypracowywaniu porozumienia z wierzycielami w procesie oddłużania.

Negocjacje zadłużeń zawsze rozpoczynają się od szczegółowego zapoznania ze sprawą i dokumentacją. Odpowiednia analiza sytuacji dłużnika pozwala na opracowanie skutecznego planu negocjacji z wierzycielami. To, na jakich zasadach będą prowadzone negocjacje zadłużenia, zależy także od wielkości zobowiązania. Niewielkie pożyczki można rozłożyć na kilka rat. Jednak przy większych kwotach sięgających kilkuset tysięcy złotych, negocjacje prowadzą do ustalenia nowego harmonogramu wpłat.

Celem działań kancelarii antywindykacyjnej podejmowanych w celu negocjacji zadłużeń jest najczęściej renegocjacja umów, wydłużenie okresu kredytowania, zmniejszenie wysokości rat, anulowanie odsetek czy zawarcie ugody. W sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić długu na określonych w umowie warunkach, wówczas dobrym rozwiązaniem jest wystąpienie z wnioskiem o restrukturyzację kredytu. Warto pamiętać, aby swoje sprawy powierzyć profesjonalistom z bogatym doświadczeniem i znajomością prawa, gdyż to właśnie oni pomogą Ci wyjść na prostą, dzięki sprawnej obsłudze i dużej wiedzy.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc