Upadłość konsumencka Warszawa

Nie tylko firmy mają długi – również wiele osób prywatnych zadłuża się np. biorąc kredyty hipoteczne. Spłacenie zadłużenia nie zawsze jest jednak możliwe. Dłużnik w wyniku wystąpienia różnych, nie zawsze od niego zależnych okoliczności, może utracić zdolność do spłacenia swoich długów. Rozwiązaniem, po którem mogą sięgnąć osoby z Warszawy i okolic jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe prowadzone w celu redukcji lub całkowitego umorzenie długów osoby fizycznej, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, bądź zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika. Wniosek o rozpoczęcie postępowania upadłościowego można złożyć do sądu kiedy dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań przez okres co najmniej 3 miesięcy. Zgodnie z najnowszymi przepisami nie ma znaczenia jakie czynniki wpłynęły na niezdolność dłużnika do spłacenia długów – o upadłość mogą wnioskować zarówno osoby, które nie są w stanie dopełnić swoich zobowiązań z powodu np. utraty pracy lub choroby, jak również te, które doprowadziły do swojego zadłużenia w sposób umyślny lub w wyniku rażącego zaniedbania.

 

Co oferujemy?

Jesteśmy kancelarią z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze postępowań upadłości konsumenckiej w Warszawie i okolicach. Naszym klientom oferujemy szereg usług z tym związanych – od doradztwa i przygotowania stosownego wniosku do sądu, poprzez reprezentowanie dłużnika przed sądem upadłościowym oraz syndykiem, kończąc na nadzorowaniu całego postępowania. Naszym celem zawsze jest troska o dobro klienta – w każdej sprawie dokładamy wszelkich starań, by efekt postepowania był korzystny dla wnioskującego.

 

Jakie są zalety upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie po które może sięgnąć każda osoba zadłużona w sytuacji, kiedy przez okres co najmniej 3 miesięcy nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań, takich jak kredyty czy pożyczki. Rozwiązanie posiada wiele zalet, między innymi:

  • możliwość całkowitego umorzenia długu – w sytuacji, kiedy dłużnik nie może spłacić swojego długu z przyczyn takich jak zły stan zdrowia lub trudna sytuacja rodzinna, sąd może zdecydować o całkowitym zlikwidowaniu długu. Innymi słowy – dłużnik nie musi spłacać swoich zobowiązań. Sąd może również zdecydować o zatrzymaniu naliczania odsetek od długu,
  • wykreślenie z rejestrów dłużników – takich jak Krajowy Rejestr Długów lub Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. To bardzo ważne, ponieważ będąc wpisanym do rejestru dłużnik nie jest w stanie zaciągnąć nowych zobowiązań kredytowych.
  • pokrycie kosztów najmu mieszkania – w sytuacji, kiedy dla spłaty wierzycieli nieruchomość dłużnika zostanie zlicytowana, dłużnik może w toku postępowania upadłościowego wnioskować o wydzielenie z uzyskanej sumy kwoty pieniędzy, która zostanie przeznaczona na wynajem lokalu mieszkaniowego na okres od 12 do 24 miesięcy. Zabezpiecza to dłużnika przed utratą dachu nad głową;

Co bardzo ważne postepowanie upadłościowe dotyczy całości zadłużenia danej osoby. To bardzo duże ułatwienie dla dłużnika, który nie musi brać udziału w wielu postepowaniach komorniczych, jeśli jest zadłużony u różnych podmiotów.

 

Dlaczego warto zdecydować się na postępowanie upadłościowe?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, który w wyniku różnych splotów wydarzeń utraciły zdolność do spłacenia swoich zobowiązań. Prawidłowo przeprowadzone postępowania znacznie zwiększa szanse dłużnika na „miękkie lądowanie” i powrót do normalnego życia bez długów.

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc