Nasze sprawy

Prawnicy kancelarii Burkot Legal na co dzień z sukcesami uczestniczą w złożonych projektach prawniczych reprezentując interesy naszych klientów. Poznaj wybrane z nich.

frankowy

Unieważnienie kredytu frankowego

W dniu 24.10.2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie pod sygnaturą XXVIII C 865/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 118.117,40 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 212.136,23 zł a kredyt został anulowany!

biuro

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. z branży budowlanej

W dniu 18.10.2022 roku została ogłoszona upadłość spółki z o.o. z branży budowlanej. Początkowo Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku dłużnika. Prawnicy kancelarii złożyli zażalenie na oddalenie wniosku i udowodnili, że spółka posiada wystarczający majątek na przeprowadzenie upadłości. Sąd II instancji uchylił postanowienie o oddaleniu wniosku i Sąd I instancji zajmując się ponownie sprawą ogłosił upadłość spółki.

kredyt frankowy

Unieważnienie kredytu frankowego

W dniu 08.08.2022 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie pod sygnaturą I ACa 1264/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 173.600,71 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 630.000,01 zł a kredyt został anulowany!

papiery

Unieważnienie kredytu frankowego

W dniu 02.06.2022 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie pod sygnaturą XII C 1368/18 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 640.236,35 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 861.789,55 zł a kredyt został anulowany!

kredyt frankowy

Unieważnienie kredytu frankowego

W dniu 02.06.2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie pod sygnaturą XXVIII C 11618/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 237.712,88 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 254.499,37 zł a kredyt został anulowany!

wierzowiec

Unieważnienie kredytu frankowego

W dniu 30.05.2022 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu w sprawie pod sygnaturą I C 226/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 242.337,43 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 354.436,24 zł a kredyt został anulowany!

kalkulator

Unieważnienie kredytu frankowego

W dniu 07.03.2022 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi w sprawie pod sygnaturą akt II C 1328/20 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 62.859,47 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 77.321 ,05 zł a kredyt został anulowany!

biuro

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej

Postanowieniem z dnia 04.03.2022 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie pod sygnaturą akt XIV GUp 159/22 ogłosił upadłość klienta kancelarii. Następnie zostało przeprowadzone postępowanie upadłościowe i został zatwierdzony plan spłaty na mocy którego dłużnik będzie zobowiązany do spłaty kwoty po 1500 zł miesięcznie przez 84 miesięcy. Po wykonaniu planu spłaty zostanie umorzona pozostała kwota zobowiązań dłużnika opiewająca na kwotę ponad 2 mln złotych.

młotek

Unieważnienie kredytu frankowego

W dniu 08.02.2022 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie pod sygnaturą akt II C 868/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 110.601,35 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 98.420,05 zł a kredyt został anulowany!

biuro

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej

W dniu 25.01.2022 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie sygn. akt XIV GU 1083/21 ogłosił upadłość osoby fizycznej. Następnie na skutek przeprowadzonego postepowania upadłościowego Sąd umorzył wszystkie zobowiązania bez ustalania planu spłaty.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc