Nasze sprawy

Prawnicy kancelarii Burkot Legal na co dzień z sukcesami uczestniczą w złożonych projektach prawniczych reprezentując interesy naszych klientów. Poznaj wybrane z nich.

woda

Restrukturyzacja zadłużenia i zawarcie układu w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Wartość zadłużenia klienta wynosiła ponad 4 mln zł.

Prawnicy kancelarii doradzali klientowi działającemu w branży budowlanej w zakresie restrukturyzacji zadłużenia.

 

Czytaj więcej

komputer

Wygrana z firmą windykacyjną - nieważność Bankowego tytułu egzekucyjnego

Prawnicy kancelarii doradzali klientowi w sprawie jego zadłużenia i doprowadzili do oddalenia powództwa względem klienta podnosząc zarzut przedawnienia wierzytelności i nieważności tytułu egzekucyjnego.

 

Czytaj więcej

prezentacja

Zawarcie ugody w sprawie spłaty wierzytelności dla SEWAM. Wartość zabezpieczonej wierzytelności opiewa na kwotę 1,1 mln zł.

Prawnicy kancelarii doradzali firmie SEWAM w odzyskaniu wierzytelności od dłużnika.

 

Czytaj więcej

kobieta

Wygrana sprawa z ubezpieczycielem dla Trans Horyzont sp. z o.o. Kwota wypłaconego odszkodowania 101 tys. zł.

Trans Horyzont sp. z o.o. otrzymała negatywną decyzję w sprawie wypłaty odszkodowania.

 

Czytaj więcej

spotkanie

Odzyskanie wierzytelności dla firmy SEWAM na kwotę ponad 2 mln zł

Prawnicy kancelarii doradzali firmie SEWAM w zakresie odzyskania wierzytelności.

 

Czytaj więcej

Przejęcie udziałów w firmie Trans Express przez SEWAM na poczet zabezpieczenia wierzytelności w wysokości 2,2 mln zł

Prawnicy kancelarii doradzali firmie SEWAM w odzyskaniu wierzytelności od udziałowca firmy Trans Express, w której udziały miał SEWAM.

 

Czytaj więcej

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc