Zdolność upadłościowa umożliwia podmiotowi ogłoszenie upadłości. Podmiot może ją ogłosić w sytuacji niewypłacalności oraz braku podstaw do negocjacji z wierzycielami i zawarcia z nimi układu. Upadłość polega na likwidacji majątku upadłego i uwolnienia się tym samym od długów. Postępowania upadłościowego nie można przeprowadzić wobec podmiotów, które nie mają zdolności upadłościowej.

 

Warto także wiedzieć, że przepisy Prawa upadłościowego dotyczą głównie przedsiębiorców. Jednak upadłość konsumencka to rozwiązanie coraz częściej wybierane przez dłużników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

Kogo dotyczy zdolność upadłościowa?

Zdolność upadłościowa dotyczy zarówno osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Wniosek o ogłoszenie upadłości mogą złożyć także wspólnicy spółki partnerskiej, wspólnicy osobowych spółek handlowych, które ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki akcyjne i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej.

 

Jakie podmioty nie mają zdolności upadłościowej?

Niestety nie każdy podmiot ma możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. Sam fakt niewypłacalności podmiotu i prowadzenia przez niego działalności gospodarczej to nie wszystko, gdyż przepisy Prawa upadłościowego wskazują podmioty, które nie mają zdolności upadłościowej. Jest to spółka cywilna, w której zdolność upadłościową mają jej wspólnicy (a nie spółka), Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy, publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne (pod warunkiem że nie prowadzą innej działalności) czy uczelnie.

 

spotkanie z prawnikiem

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc