Postępowanie o zatwierdzenie układu to najprostszy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. W trakcie procedury dłużnik posiada swobodę w zarządzaniu swoim majątkiem i przedsiębiorstwem, udział podmiotów publicznych jest minimalny, a formalności są znacznie ograniczone. Jak wygląda przebieg tego postępowania? Na co powinni uważać dłużnicy? Poniżej przybliżamy najważniejsze informacje.


spotkanie biznesoweKto może otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu?

Otwarcie postępowania o zawarcie układu jest możliwe, gdy przedsiębiorca znajduje się w początkowej fazie zadłużenia, ponieważ w tej procedurze przepisy nie przewidują zawieszenia postępowań egzekucyjnych. Gdy wierzyciele dysponują tytułami egzekucyjnymi, postępowanie może zostać przez nich łatwo unicestwione. Drugim warunkiem jest to, że suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie może przekraczać 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu

postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik ma prawo wybrać nadzorcę układu, który stwierdza możliwość przeprowadzenia procedury, odpowiada za przygotowanie dokumentacji, kontaktuje się z wierzycielami w sprawie głosowania i zbiera ich uwagi. W innych rodzajach postępowania restrukturyzacyjnego to sąd wyznacza nadzorcę sądowego lub zarządcę. Warto pamiętać o tym, aby rozpocząć współpracę z doradcą restrukturyzacyjnym nad przygotowaniem planu działań naprawczych w firmie przed otwarciem procedury. Pomaga to w zdobyciu zaufania wierzycieli.

Postępowanie układowe zostaje otwarte w momencie zawarcia umowy między dłużnikiem a nadzorcą. Kolejne etapy procedury przebiegają według ogólnego schematu:

  • ustalenie dnia układowego;
  • sporządzenie spisu wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego;
  • zbieranie głosów wierzycieli (za przyjęciem układu musi wypowiedzieć się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania, którzy posiadają łącznie minimum dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem);
  • złożenie wniosku o zatwierdzenie układu;
  • zatwierdzenie układu przez sąd.

Sąd wydaje postanowienie w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie, zatem postępowanie układowe jest nie tylko najmniej skomplikowaną, lecz także najszybszą procedurą spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych.

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc