Blog

mity i fakty

Fakty i mity na temat kredytów frankowych

W latach 2004-2009 pożyczki mieszkaniowe we franku były bardzo rozchwytywane ze względu na niskie oprocentowanie i stabilny kurs waluty. Niski kurs franka spowodował, że wiele osób kupujących nieruchomości zdecydowało się na zadłużenie w szwajcarskiej walucie. Gdy sytuacja na rynku walutowym zaczęła się zmieniać, a frank się umocnił, wówczas raty kredytów denominowanych poszybowały w górę, a kredytobiorcy znaleźli się w bardzo niekorzystnej sytuacji, gdyż ich zadłużenie wobec banków zaczęło się powiększać. Na temat frankowiczów narosło wiele mitów, dlatego postaramy się przytoczyć zarówno kilka faktów, jak i mitów.

Czytaj więcej

zwolnienia grupowe

Co się dzieje z pracownikami, kiedy firma ogłasza upadłość?

Ogłoszenie upadłości to rozwiązanie dla firm, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Za sprawą tej procedury firma może wydostać się ze spirali zadłużenia. Co więcej, wcale nie musi się to wiązać z zamknięciem przedsiębiorstwa. Upadłość ma miejsce, gdy firma staje się niewypłacalna lub gdy jej zobowiązania przekraczają wartość majątku.

Czytaj więcej

licytacja

Jak wygląda licytacja komornicza?

Licytacja komornicza jest jednym z ostatnich etapów postępowania egzekucyjnego. Warunkiem jej przeprowadzenia jest wniosek o wszczęcie egzekucji i prawomocny tytuł wykonawczy wydany przed sąd. Dochodzi do niej w sytuacji, gdy wszelkie rozmowy z wierzycielami i negocjacje egzekucyjne nie przyniosły upragnionego skutku.

Czytaj więcej

portfel

Jak skutecznie negocjować z bankiem w sprawie zadłużenia?

Podstawowym warunkiem umożliwiającym skuteczną obronę przed egzekucją komorniczą jest stała współpraca, a negocjacje z wierzycielami w tym z bankami, firmami pożyczkowymi i windykacyjnymi możesz prowadzić na każdym etapie postępowania, tj. polubownym, sądowym oraz komorniczym. Skuteczna negocjacja zadłużeń pozwala na wypracowanie dogodnych dla banku i dłużnika warunków spłaty zobowiązania. W przypadku uzyskania kompromisu bank zyskuje pewność, że zadłużony wywiąże się ze swojego zobowiązania, a dłużnik otrzyma od banku warunki, które umożliwią mu spłatę kredytu w ustalonym terminie.

Czytaj więcej

pozew frankowy

Pozwanie banku o kredyt we frankach - jak to zrobić?

Sprawy frankowe od wielu lat są przedmiotem wniosków sądowych. Umowy kredytowe podpisane przez frankowiczów często były kształtowane przez banki w sposób jednostronny i niezgodny z prawem. Naruszały one także prawa konsumentów, a finalnie doprowadziły ich na skraj bankructwa. Niedozwolone zapisy zawarte w umowie kredytu oraz postanowienia, które nie były indywidualnie negocjowane z konsumentem, a które mu zaszkodziły, to argumenty, które pozwalają walczyć w sądzie o swoje należności. Z tego powodu coraz więcej frankowiczów decyduje się na walkę z bankami.

Czytaj więcej

dłużnik

Sposoby dłużników na uniknięcie egzekucji

Dłużnicy bardzo często spotykają się w swoim życiu z różnego rodzaju wezwaniami do zapłaty czy zawiadomieniami o rozpoczęciu egzekucji z ich majątku. Pisma te pochodzą głównie od firm windykacyjnych i kancelarii komorniczych. Wszczęcie egzekucji jest możliwe dzięki klauzuli wykonalności, która zapada po postępowaniu sądowym lub na wniosek wierzyciela.

Czytaj więcej

biznes

Prawo upadłościowe w Polsce. Jakie akty prawne je regulują?

Obecnie problematykę prawa upadłościowego w Polsce reguluje ustawa, która zaczęła obowiązywać w 2003 roku. Została ona wówczas dostosowana do systemu prawnego i realiów unowocześniania się gospodarki po transformacji ustrojowej w naszym kraju. Ustawa na bieżąco jest poddawana nowelizacjom, takim jak wprowadzanie nowych metod bezpiecznego wychodzenia z długów powstałych w czasie pandemii. 

Czytaj więcej

załamany mężczyzna

Najważniejsze skutki ogłoszenia upadłości firmy

Ogłoszenie upadłości firmy może przynieść zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Najczęściej prowadzi do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorcy, ponieważ daje mu szansę na nowy start bez długów lub stwarza możliwość spłaty zobowiązań na nowych zasadach. Jednocześnie bankructwo wywołuje negatywne emocje i często pociąga za sobą wysokie koszty. Zanim otworzysz postępowanie, dowiedz się, jakie rezultaty postępowania czekają na upadłego. 

Czytaj więcej

młotek sędziowski i model domu w tle

Co dzieje się z majątkiem po ogłoszeniu upadłości?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik jest zobowiązany wydać cały swój majątek i związaną z nim dokumentację syndykowi. Urzędnik dokonuje spisu inwentarza oraz ustala skład masy upadłościowej, która zostanie spieniężona na rzecz spłaty zobowiązań upadłego. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego część mienia jest wyłączona spod egzekucji. Które składniki majątku pozostaną Twoją własnością po ogłoszeniu upadłości?

Czytaj więcej

drzwi samochodowe

Czy samochód można wyłączyć z masy upadłościowej?

Wyłączenie samochodu z masy upadłościowej to jedno z zagadnień, które najbardziej interesują niewypłacalnych konsumentów. Z założenia likwidacja całego majątku (poza rzeczami niezbędnymi do życia) jest ceną, jaką ponosi upadły w zamian za umorzenie zaległych zobowiązań. Istnieją jednak przypadki, w których można złożyć wniosek o wyłączenie mienia z masy upadłości.

Czytaj więcej

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc