Egzekucja komornicza to problem, który dotyczy wielu osób w Polsce. W sytuacji, gdy dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań finansowych, wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jeśli egzekucja zostanie zawieszona, istnieją okoliczności, w których komornik może wznowić postępowanie egzekucyjne.

W jakich sytuacjach komornik może wznowić postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne może zostać wznowione przez komornika w kilku przypadkach. Przede wszystkim, jeśli dłużnik zataił majątek lub dochody, które mogłyby być przedmiotem egzekucji, komornik ma prawo wznowić postępowanie. Ponadto, jeśli dłużnik nabył nowy majątek lub dochody po zawieszeniu egzekucji, również może dojść do wznowienia postępowania.

Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy dłużnik nie wywiązuje się z umowy zawartej z komornikiem lub wierzycielem dotyczącej spłaty długu. Jeśli dłużnik nie przestrzega warunków umowy, komornik może wznowić postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia należności.

komornik dzwoniący do drzwi

Warto również wspomnieć o sytuacji, gdy dłużnik ukrywa się przed komornikiem, utrudniając tym samym egzekucję. W takim przypadku, komornik może wznowić postępowanie egzekucyjne, gdy tylko uda się zlokalizować dłużnika.

Jak chronić się przed egzekucją?

Aby uniknąć egzekucji komorniczej lub zawieszenia postępowania egzekucyjnego, warto zastosować się do kilku zasad. Przede wszystkim, należy dbać o terminowe regulowanie swoich zobowiązań finansowych. Jeśli jednak masz problemy ze spłatą długów, warto skontaktować się z wierzycielem i próbować negocjować nowe warunki spłaty.

W sytuacji, gdy masz już do czynienia z nieuczciwym wierzycielem lub komornikiem, skontaktuj się z nami i skorzystaj z usług antywindykacji w Warszawie i okolicach. Po szczegółowym omówieniu Twojej sytuacji zaproponujemy kompleksowe rozwiązanie.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc