Upadłość to temat, który budzi wiele emocji i wątpliwości, zarówno wśród dłużników, jak i wierzycieli. Często zastanawiamy się, czy możliwe jest dochodzenie swoich praw w sytuacji, gdy dłużnik ogłosi upadłość. W tym wpisie postaramy się wyjaśnić, na czym polega upadłość oraz czy istnieje możliwość wytoczenia powództwa po jej ogłoszeniu.

Na czym polega upadłość?

Upadłość to stan prawny, który występuje w momencie, gdy dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Proces ten ma na celu uregulowanie sytuacji ekonomicznej dłużnika oraz zabezpieczenie interesów jego wierzycieli. Upadłość może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego.

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się na wniosek dłużnika lub jego wierzyciela. W Polsce takie sprawy rozpatrywane są przez sądy rejonowe, które posiadają wydzielone wydziały do spraw upadłościowych. W trakcie postępowania upadłościowego sąd bada, czy dłużnik rzeczywiście nie jest w stanie spłacić swoich długów oraz czy spełnia warunki do ogłoszenia upadłości. Jeśli tak, sąd wyznacza syndyka, który zarządza majątkiem dłużnika i prowadzi proces likwidacji jego majątku w celu spłaty wierzycieli.

Szukasz pomocy w postępowaniu upadłościowym w Łodzi? Skontaktuj się z nami!

zawieszka na drzwiach z napisem bankructwo

Wytoczenie powództwa po ogłoszeniu upadłości - czy to możliwe?

Po ogłoszeniu upadłości wszelkie roszczenia wierzycieli powinny być zgłaszane do syndyka. To on decyduje o tym, czy roszczenie zostanie uwzględnione w postępowaniu upadłościowym. Jeśli wierzyciel nie zgłosi swojego roszczenia do syndyka, traci możliwość dochodzenia go w ramach tego postępowania.

Jednakże, jeśli wierzyciel uzna, że jego roszczenie nie zostało uwzględnione przez syndyka lub zostało uwzględnione nieprawidłowo, może wytoczyć powództwo przeciwko dłużnikowi. Warto jednak pamiętać, że w takiej sytuacji wierzyciel musi wykazać, że jego roszczenie istnieje oraz że nie zostało uwzględnione lub zostało uwzględnione nieprawidłowo przez syndyka.

Warto zaznaczyć, że ewentualne wygrane powództwo nie gwarantuje natychmiastowej spłaty długu, gdyż środki uzyskane z likwidacji majątku dłużnika są rozdzielane pomiędzy wszystkich wierzycieli proporcjonalnie do wysokości ich roszczeń.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc