W dniu 17.01.2023 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie pod sygnaturą LD1M/GRp/1/2022 zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli. Dzięki porozumieniu z wierzycielami kilkumilionowe zadłużenie zostało rozłożone na raty a odsetki za opóźnienie zostały umorzone. Dzięki porozumieniu z wierzycielami spółka odzyskała płynność finansową i została zapewniona możliwość kontynuowania działalności gospodarczej.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc