Zawarcie ugody w sprawie spłaty wierzytelności dla SEWAM

Prawnicy kancelarii doradzali firmie SEWAM w odzyskaniu wierzytelności od dłużnika.

 

Prawnicy kancelarii doradzali firmie SEWAM w odzyskaniu wierzytelności od dłużnika. Sprawa była skomplikowana z uwagi na brak dokumentów dotyczących istnienia wierzytelności. Prawnikom na skutek szeroko rozbudowanej argumentacji udało się przekonać Sąd oraz w następstwie skierowania przez Sąd sprawy do mediacji udało się zawrzeć korzystną ugodę zabezpieczoną hipoteką na nieruchomości. Wartość zabezpieczonej wierzytelności opiewa na kwotę 1,1 mln zł.

 

prezentacja

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc