Wygrana z firmą windykacyjną - nieważność Bankowego tytułu egzekucyjnego

Prawnicy kancelarii doradzali klientowi w sprawie jego zadłużenia i doprowadzili do oddalenia powództwa względem klienta podnosząc zarzut przedawnienia wierzytelności i nieważności tytułu egzekucyjnego.

 

Prawnicy kancelarii doradzali klientowi w sprawie jego zadłużenia i doprowadzili do oddalenia powództwa względem klienta podnosząc zarzut przedawnienia wierzytelności i nieważności tytułu egzekucyjnego. Problematyczne w sprawie było brak jakikolwiek dowodów na spłatę wierzytelności po stronie klienta pomimo faktycznej spłaty jednakże wobec trafnej argumentacji prawników kancelarii powództwo przeciwko naszemu klientowi zostało oddalone.

 

komputer

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc