Postanowieniem z dnia 26.05.2020 roku Sąd Rejonowy dla Miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIX Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie pod sygnaturą akt XIX GU 851/20 ogłosił upadłość klienta kancelarii. Następnie zostało przeprowadzone postępowanie upadłościowe i został zatwierdzony plan spłaty na mocy którego dłużnik będzie zobowiązany do spłaty kwoty po 300 zł miesięcznie przez 36 miesięcy. Po wykonaniu planu spłaty zostanie umorzona pozostała kwota zobowiązań dłużnika opiewająca na kwotę ponad 600 tyś złotych.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc