W dniu 20.12.2022 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie pod sygnaturą I C 630/19 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 366.572,31 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 422.437,09 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc