W dniu 21.12.2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie pod sygnaturą XXVIII C 7207/21 ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 3.479,84 chf wraz z odsetkami za opóźnienie. Klienci nie muszą spłacać żądanej przez Bank kwoty 327.188,42 zł a kredyt został anulowany!

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc